Ferdigattest

Dersom du har søkt om å få bygge noko,må du søkje om ferdigattest når arbeidet er utført. Byggverk må ikkje takast i bruk før det er gitt midlertidig bruksløyve eller ferdigattest.

Informasjon finn du også på direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Kva kan du forvente?

Etter at du har levert søknad om ferdigattest vil saksbehandlar sjekke om tiltaket er gjennomført. Ferdigattest vert så sendt ut til deg.

Kva kostar det?

Du har levert byggesøknad. Ferdigattest er ein del av den summen du har betalt då du leverte søknaden.

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Skal du søkje om ferdigattest gjer du dette i eige skjema.

Kva kostar det?

Ferdigattesten vert dekt av den summen du betalte då du leverte byggesøknaden. 

Når kan du vente svar?

Vi vil behandle søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenke

Plan og bygningslova