Gebyr for eigarseksjonering

Gebyr for eigarseksjonering
Gebyr Pris
Oppretting av eigarseksjonar på nybygg
Inntil 4 seksjonar 7 601
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 528
Oppretting av eigarseksjonar på eksisterande bygg
Inntil 4 seksjonar 10 664
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 528
Reseksjonering
Inntil 4 seksjonar 10 664
Frå 4 seksjonar, tillegg pr. ny seksjon 528
Oppløysing av sameige
Oppløysing av heile sameige 4 540
Saker som ikkje vert fullført
Saker som vert trekt av søkjar før handsaming startar 0
Saker som vert trekt av søkjar etter at handsaming er starta 50 % av sats etter type sak
Saker som kommunen gir avslag på 80 % av sats etter type sak
Oppretting av seksjon med tilleggsdel uteareal
Sjå forskrift om gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova § 5.1.3