Administrasjon velferd

Kontakt

Oddrun Alme Mork
rådgjevar
E-post
Telefon 70 03 75 03
Mobil 971 94 759
Omsorg
Gunn Marthe V. Pieroth
administrasjonsmedarbeidar
E-post
Telefon 901 35 274
Monica Svoren
konstituert kommunalsjef og einingsleiar helse og koordinerande eining
E-post
Telefon 70 03 75 12
Mobil 958 91 286