Administrasjon velferd

Kontakt

Berit Aasen
Kommunalsjef
E-post
Telefon 70 09 50 23
Mobil 975 47 944
Oddrun Alme Mork
Rådgjevar
E-post
Telefon 70 03 75 03
Mobil 971 94 759
Omsorg
Gunn Marthe V. Pieroth
Administrasjonsmedarbeidar
E-post
Telefon 901 35 274