Familievernkontoret

Familievernet er ei nasjonal teneste. Alle som opplever vansker, konfliktar eller kriser i familien kan få tilbod om behandling og rådgiving frå familievernet.

Pexels.com/Lisa Fotios  

Familievernkontoret i Ålesund dekkjer kommunene: Ålesund, Fjord, Giske, Sula, Stranda, Sykkylven, Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.

For meir informasjon om familievernet, klikk på denne lenka.

Du treng ikkje tilvising for å kome til oss. Tilbodet er gratis.

For å gi eit betre tilpassa tilbod til befolkinga på Søre Sunnmøre, har vi sidan mars 2020 hatt faste kontordagar i Vikegata 9 i Ørsta sentrum. 

For tinging av time, ring eller send e-post til ekspedisjonen i Ålesund

Telefon: 466 17 390

familievernkontoret.alesund@bufetat.no

Postadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund