Kontaktinformasjon einingane i velferd

Kontaktinformasjon til avdelingar velferd
Eining Telefonnummer Operativ
Bueining sør (somatisk) 700 37 532 Heile døgnet
Bueining nord (somatisk) 700 37 534 08-22
Skjerma eining sør 700 37 537 Heile døgnet
Skjerma eining aust 700 37 539 08-22
Korttidseining nord 700 37 523/48 02 23 46 08-22
Korttidseining vest 700 37 522 Heile døgnet
Heimetenester 91 56 67 32 Heile døgnet
Kjøkken 700 37 514 og 90 70 08 25 08-15.30
Hjellebakken 700 37 560 Heile døgnet