Koronaviruset: status i Hareid kommune

Oppdatert 3.04.20 kl 11:00. Denne artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronaviruset.

 

Nylege oppdateringar:

Klikk for stort bilete

Generell status i Hareid kommune:

 

 

Korona-smitte i Hareid kommune:

Hareid kommune har per no to kjende smittetilfelle av koronavirus:

 

Legekontor/legevakt/koronatesting

I påskeveka er legekontoret ope som vanleg mån-tys. Onsdag til kl 12, men berre for akuttimar. Ring legevakt utanom opningstider.

Hareid legesenter må prioritere kven dei kan ta inn til time. Pasienter som har avtalte timar skal møte som normalt om dei ikkje høyrer noko. Dørene til legesenteret vil vere låst, og pasientar vil bli slept inn etter tur.

Legesenteret er delt i to og har fått ein eiga smitteavdeling. Den held til i lokala til helsestasjonen.

Alle som skal til lege MÅ ha avtale på førehand, uavhengig om dei kjem med luftvegsinfeksjon eller ikkje. 

 

 

Karantene/isolasjon

Les meir om karantene og isolasjon her

 

Arrangement/samlingar/aktivitetar

 

Reise-restriksjonar

 

Skule og barnehage

 

Sjukeheim/dagsenter/Hjellebakken

 • Sjukeheimen, Hadartun omsorgsbustader og Hjellebakken er stengd for alle besøk bortsett frå absolutt naudsynte, førehandsavtalte besøk. Pårørande med symptom på luftvegsinfeksjon får ikkje kome inn.
 • Dagsentera for eldre, psykiatrisk dagsenter og Sanzibar blir stengd.
 • Alle må rekne med at tenestenivået vil bli redusert. Det vil bli gjort individuelle vurderingar.

 

Nav

 • I påskeveka er telefonene opne frå 09-15 (mån-tys) og 9-12 (ons)
 • Grunna førebyggande tiltak for å unngå spreiing av smitte er publikumsmottak i  NAV Hareid-Ulstein-Sande stengt. Kontakt oss på nav.no eller via kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33 (0800 – 1530)
 • Er du i naud og treng bistand frå Nav, kan du ringe 41206751 (09-1530)
 • For varelevering, ring 405 57 812
 • Du kan no søkje om forskot på dagpengar
 • Er du arbeidsgivar, kan du sjå denne lenka.

 

Rådhuset/Servicetorget

 

Informasjon til tilsette

 

Folkevalde møte

 • Formannskapet har starta opp med faste møte kvar onsdag kl 15 (ikkje påskeveka) som video/telefonkonferanse.
 • Vi arbeider med løysingar for å ha fleire fjernmøte.
 • Vi vurderer kontinuerleg kva som skal skje med andre folkevalde møte.

 

Anna drift:

 • Vatn og avløp: Normal drift
 • Tekniske teneste: Normal drift
 • Akutte hendingar på veg, vatn og avlaup som ikkje kan vente til normal kontortid: 970 62 360

 

Denne artikkelen vil bli fortløpande oppdatert.

Les meir om koronaviruset på Folkehelseinstituttet sine nettsider eller helsenorge.no.