Samleside for all informasjon om koronapandemien i Hareid kommune

Samleside for all informasjon om koronapandemien i Hareid kommune

Denne sida blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronapandemien.

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese om kvart punkt.

Positiv hurtigtest? Registrere sjølv? Ta laboratorietest?

Oppdatert 26. januar 2023.

Hald deg heime om du er sjuk, men det er ingen reglar for karantene eller isolasjon.

Du treng i utgangspunktet ikkje teste deg om du får symptom på luftvegsinfeksjon om du ikkje er i risikogruppene. 

Er du i risikogruppe og får positiv hurtigtest bør du ta kontakt med fastlege slik at hen kan gjere ei heilheitsvurdering med tanke på alder, sjukdom, vaksinehistorikk og andre risikofaktorer for å vurdere om det er aktuelt å behandle med paxlovid.

Det er ikkje naudsynt å registrere positive hurtigtestar.

Frå 1. juli er ikkje kommunane forplikta til å tilby laboratorietest (PCR) for å sikre grønt koronasertifikat. Hareid kommune vil derfor ikkje tilby slike testar frå den datoen. Dersom du treng koronatest for å få grønt sertifikat, må du ordne og betale dette sjølv.

Koronatesting og hurtigtesting i Hareid kommune

Oppdatert 9. desember 2022

Du treng ikkje teste deg for korona, sjølv om du har luftveissymptom.

Dersom du har behov for legehjelp, kan fastlegen vurdere om det er naudsynt med ein koronatest.

Er/føler du deg sjuk gjeld vanlig sunn fornuft: Du held deg heime til du er frisk.

Hareid legekontor leverer ikkje lengre ut sjølvtestar

Følgande grupper kan få utlevert koronatester på Hareid helsestasjon, 2 etg. på Helsehuset.

  1. Personar i risikogrupper, eller som bur saman med nokon som er i risikogruppe
  2. Helsepersonell og andre som jobbar med utsette grupper
  3. Personar som bur r på institusjon

NB! Ta kontakt på førehand på mobil nr.: 46 83 47 85 og avtal tid for henting på Hareid Helsestasjon, 2. etg. på Helsehuset. 

 

Ordinær test/laboratorietest (PCR)/profesjonell hurtigtest

Frå 1. juli er ikkje kommunane forplikta til å tilby koronatest for å gi grønt koronasertifikat. Hareid kommune vil derfor ikkje tilby PCR-testar til dette føremålet frå den datoen.

Korona-smitte i Hareid kommune

Hareid kommune rapporterer for tida ikkje om smittestatus i kommunen.

Koronavaksinering i Hareid kommune

Hald deg oppdatert på vaksineportalen vår.

Den blir oppdatert fortløpande med status, kven som skal ha vaksine, tidspunkt for vaksinering med meir. 

Nasjonale informasjonssider om koronapandemien
Isolasjon og karantene

Oppdatert 28. juni.

Det er ikkje lenger isolasjonsplikt om du er smitta med koronavirus.

Det er eit generelt råd om å halde seg heime om du er sjuk, men dette gjeld alle infeksjonssjukdommar og ikkje berre covid.

Det er også eit generelt råd at det ikkje er naudsynt å teste seg om du får symptom.

Information in foreign languages

Til deg som er norsktalande: Erfaringsmessig er det ikkje mange framandspråklege som går inn på våre heimesider. Vi håpar derfor du kan vere med å spreie informasjon på morsmålet til dei du kjenner som ikkje har norsk som morsmål.

 

Reiser - råd og restriksjonar

Oppdatert 28. juni 2022

Reiser i Noreg

Det føreligg ikkje særskilde råd om reising innad i landet. 

Reiser til/frå utlandet

Peikarane under viser vidare til helsenoreg.no som alltid er oppdatert med dei gjeldande reglane og råda.

Kvar finn eg koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet kan nyttast på mellom anna reise og til å få sleppe inn på arrangement med særskild mange deltakarar.

Frå 7. oktober vil koronasertifikatet til bruk innanlands vere usynleg. Det vil bli henta fram igjen om naudsynt. EU/EØS-sertifikatet vil framleis vere synleg.

Les meir om sertifikatet her og kva som gir grønt/gyldig sertifikat og kor lenge det varer.