Handtering av hjelpemiddel

Som følge av koronavirus og forebygging av smittespredning er det gjort ei vurdering av hjelpemiddelhandteringa i Hareid Kommune, og det er avgjort at aktiviteten i private heimar skal minimerast.

Hareid kommune har ansvar for utlån av hjelpemidler ved korttidsbehov til heimeboande, samt utlevering og enkle reparasjoner av hjelpemidler for varig utlån frå Nav Hjelpemiddelsentral. Inntil vidare gjeld følgande:

  • Hjelpemidler som skal leverast tilbake til kommunen/Nav vert ikkje henta. Dei må oppbevarast i heimen inntil vidare
  • Reparasjon av hjelpemiddel i private heimar vert i denne perioden berre gjennomført der det er eit akutt behov, t.d. takheisar og elektriske rullestolar
  • Ved behov for nødvendige hjelpemidler for kortidsutlån skal denne formidlinga gå gjennom kontaktperson i heimesjukepleia eller ergoterapeut
  • Utlevering av hjelpemidler for langtidsutlån frå Nav vert vaska før utlevering og levert utanfor døra der det er mogeleg.

Spørsmål kan rettast til kontakter lista opp under her.

Kontakt

Frida Systad Digranes
ergoterapeut
E-post
Mobil 958 91 285
Sutharsini Satheeskumar
fagkoordinator
E-post
Mobil 468 01 312
Andrè Røyset
driftsteknikar
E-post
Mobil 480 48 191