Krise- og omsorgsgruppe - kontaktinformasjon

Gruppa skal varslast via legevaktsentralen i Volda.

Leiar i krise- og omsorgsgruppa
Einingsleiar Monica Svoren - jobb 958 91 286,privat 928 85 795, e-post: monica.svoren@hareid.kommune.no  
 

Kontaktinformasjon ordførar og rådmannen si leiargruppe:

Ordførar Anders Riise - mobil 995 09 355 e-post: anders.riise@hareid.kommune.no
Rådmann Ragnhild Velsvik Berge - mobil 488 68 610 e-post: ragnhild.velsvik.berge@hareid.kommune.no
Kommunalsjef sektor for læring og kultur Eivind Longva - mobil 930 27 251 e-post: eivind.longva@hareid.kommune.no
Kommunalsjef sektor for samfunnsutvikling Kai Rune Bjørke - mobil 990 44 350 e-post: kai-rune.bjorke@hareid.kommune.no
Assisterande rådmann Kariann Bigseth - mobil 958 54 834 e-post kariann.bigseth@hareid.kommune.no