Kontaktinformasjon einingane i velferd

Kontaktinformasjon til avdelingar velferd
Eining Telefonnummer Operativ
Bueining sør (somatisk) 700 37 532 Heile døgnet
Bueining aust (somatisk) 700 37 534 08-22
Skjerma eining sør 700 37 536 (vaktrom) / 905 14 394 Heile døgnet
Skjerma eining aust 700 37 538 (vaktrom) / 902 82 395 08-22
Korttidseining nord 700 37 523/48 02 23 46 08-22
Korttidseining vest 700 37 522 Heile døgnet
Heimetenester 91 56 67 32 Heile døgnet
Heimeteneste, vakthavande sjukepleiar 915 66 734 Heile døgnet
Kjøkken 700 37 514 og 90 70 08 25 08-15.30
Hjellebakken 700 37 560 Heile døgnet
Dagsenter Hadartun 700 37 525 / 91 53 60 89
Adresse sjukeheim Teigevegen 55, 6060 Hareid