På saklista står omstillinga på sjukeheimen.

 

Her kan du også lese alle reaksjonar, kommentarar, innspel og spørsmål som er kome inn til omstillingsprosessen.

 

Administrasjonen er no ferdig med utgreiinga. Dei rår til at talet på sjukeheimsplassar blir redusert med åtte og at 16 plassar blir gjort om til bukollektiv og at dagsenteret blir avslutta i dagens form.

 

Du kan sjå folkemøtet direkte her kl 20 onsdag 10. februar. Har du Facebook kan du også sjå det direkte på Facebook-sida til Hareid kommune.