Det skjer i Hareid - hjelpeside

Det skjer i Hareid er ein kultur- og aktivitetskalender for alle arrangørar innanfor Hareid kommune sine grenser. Kalenderen er administrert av Hareid kommune.

Klikk for stort bilete  

Her finn du kalenderen viss du ikkje har Faceook.

Her er Facebook-sida til Det skjer i Hareid. 

Sjå retningslinjer nedst i artikkelen.

MERK: Vi vil fjerne arrangement dersom vi oppdagar at dei ikkje forheld seg til gjeldande smittevernreglar.

Slik legg du inn eit arrangement på sida:

 • Du må ha eit arrangement oppretta av ein Facebook-side.
 • Når du legg inn arrangementet eller redigerer det, trykk på innstillingar for arrangement (tannhjulet) på siste fane.Her kan du leggje til Det skjer i Hareid som medarrangør. Hugs å lagre! (Viss du ikkje får til å gjere endringa på telefon-app, prøv i nettlesar på datamaskin.)
 • Vi vil då få eit varsel og vil gå gjennom arrangementet for godkjenning.
 • Når arrangementet er akseptert av oss, vil det dukke opp i samlekalenderen til Det skjer i Hareid.
 • Det er gjerne slik konsertstader eller kulturhus gjer med arrangement – både artist og kulturhus står som arrangør på Facebook-hendinga.
 • På heimesida til Hareid kommune vil vi promotere kalenderen til Det skjer i Hareid.

 

OBS:

Du vil gi sida «Det skjer i Hareid» full tilgang til å endre/redigere ditt arrangement. Den retten vil vi sjølvsagt ikkje nytte oss av. «Det skjer i Hareid» vil berre vere skuggearrangør slik at dykkar arrangement kjem opp i vår samlekalender. Vi kjem heller ikkje til å svare på spørsmål knytt til arrangementet dykkar. Skulle eit arrangement ikkje følgje retningslinjene våre, vil vi slette arrangementet frå vår liste.

 

Retningslinjer for kultur- og aktivitetskalenderen «Det skjer i Hareid»

 1. Hendinga må i hovudsak skje innafor Hareid kommune sine grenser. Arrangement som er særskild retta mot innbyggarane i Hareid, men som skjer i tilstøytande kommunar, kan også bli promotert..
 2. Hendinga må vere offentleg
 3. Dersom du har faste samlingar som skjer hyppigare enn ein gong i månaden, kan du kun kople fyrstkomande arrangement til kalenderen. Dette er naudsynt for at dei større, enkeltståande arrangementa ikkje skal hamne i skuggen.*
 4. Det er lov å promotere hendingar der publikum må kjøpe billett/betale inngangspenger.
 5. Vi vil ikkje inkludere arrangement som krev medlemsskap eller på andre måtar er ekskluderande – til dømes treningstider, foreldremøter eller dugnadar i velforeiningar og liknande.
 6. Reine kommersielle hendingar – til dømes sal i ein butikk – vil ikkje bli akseptert
 7. Vi forutset at alle arrangement følgjer dei gjeldande koronaråd og -reglar for arrangement.
 8. Det skjer i Hareid/Hareid kommune vil ikkje redigere hendinga. Vi vil heller ikkje svare på spørsmål om hendingane dykkar. Vi kan heller ikkje promotere hendinga utover det at den kjem opp i kalenderen.
 9. Hareid kommune har ikkje høve til å hjelpe brukarar med å lage Facebook-side og -arrangement.
 10. Hareid kommune vil fjerne arrangement frå sida som ikkje er i tråd med retningslinjene.
 11. Hareid kommune vil kunne endre desse retningslinjene viss vi meiner det er naudsynt.

*: Det er dessverre ikkje mogleg å nytte funksjonen der du kan legge inn fleire tidspunkt i Facebookhendinga. Viss du ønsker arrangementet ditt inn i Det skjer i Hareid, må du opprette eit enkeltarrangement for kvar samling.