Barnas turlag Hareid

Barnas turlag arrangerar turar for barn frå 0-12 år.

Kva gjer vi?

Vi arrangerar turar der du bor og på fjellet. Hytteturar, kveldsmatturar eller teltturar i tillegg til mange fleire aktivitetar.

Kvifor vere med på Barnas turlag?

De treff andre barnefamiliar, barna får nye lekekamerater og dere får lære grunnleggande friluftsliv saman i trygge rammer.

Kontakt Nina 97176450 om du treng meir informasjon. Du finner oss på Facebook Barnas Turlag Hareid