Næringsfondet

Kommunale- og regionale næringsfond skal nyttast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunar som ligg innafor det distriktspolitiske verkemiddelområdet.

Kva kan du forvente?

Du kan få støtte for inntil halvparten av kapitalbehovet ditt, men ikkje meir enn 150.000 kroner. Skal du til dømes investere i utstyr til ein verdi av 200.000 kroner, kan du få 100.000 kroner i støtte. For prosjekt som har eit kapitalbehov på 300.000 kroner eller meir, vil det uansett ikkje bli gitt meir støtte enn 150.000 kroner.

 

Kven kan få tilskot?

Næringsfondet er ikkje noko du har rett til å få. Søknad om tilskot frå næringsfondet er noko du kan få ut frå gjeldande regelverk. Det kan du laste ned her. (PDF, 676 kB)


Søknaden vert handsama i næring- og miljøutvalet.

 

Her kan du søke

Du søker via nettsida regionalforvaltning.no.

Kontakt

Bent Arild Grytten
konstituert kommunalsjef
E-post
Mobil 91 91 36 75