Torgplass

Hareid kommune har ikkje permanent handelstorg, men har laga retningsliner for stadar i sentrum der torgsal kan gå føre seg.

Stadane i Hareid sentrum er:

  • Torget på miljøloket
  • Terminalplassen
  • Tusenårsplassen
  • Anna kommunalt areal i sentrum
  • Anna privat areal/parkeringsareal i sentrum

Retningsliner for tilvising av plass for bod og torgsal i sentrum (PDF, 668 kB)

Kontakt

Kai-Rune Bjørke
kommunalsjef
E-post
Mobil 990 44 350