Mistanke om radikalisering eller valdeleg ekstremisme?

Mistanke om radikalisering eller valdeleg ekstremisme?

Med denne handlingsrettleiaren ønsker Hareid kommune å løfte arbeidet med å førebygge radikalisering og valdeleg ekstremisme. 
 

Rettleiaren er meint å gi informasjon om korleis du kan møte, førebygge og følgje opp radikalisering og utvikling av valdeleg ekstremisme.


Her finn du rettleiaren ved uro for radikalisering og valdeleg ekstremisme (PDF, 8 MB)

Viktige telefonnummer:

Har du behov for å drøfte ei bekymring? Her finn du litt kontaktinformasjon:

Ved naudsituasjon, ring 112.

Politiet: 02800
Politiet sitt tipsmottak: tips.politiet.no/web/

Kontakt politiet direkte på telefon dersom det gjeld:

  • opplysningar, mistanke eller kunnska om planlegging av valdeleg ekstremisme
  • opplysningar om utreise av framandkrigarar eller støtte til terrororganisasjonar

Lokalt politi kan vidare drøfte saker med radikaliseringskontakt i politidistriktet.

Barnevernstenesta:

70 05 87 00 | 70 05 88 00 (08.00-16.00)
Barnevernvakt: 91 57 60 20 (utanom kontortid)

Kontakt

Silje Kiperberg Aksnes
vikar folkehelsekoordinator/SLT-koordinator
E-post
Mobil 95 89 12 89