FAQ

Ofte stilte spørsmål

Ledige stillingar

Om denne artikkelen er tom betyr det at Hareid kommune for tida ikkje har ledige stillingar.

Så snart vi har stillingar som er lyst ut vil de finne dei under knappen Ledige stillingar og søkjarliste  på framsida.

Politiske dokument

På innsynsmodulen vår finn du følgjande oversikt:

Det har kome melding om utfordringar med å opne dokument t.d. ei innkalling. Dette kan ha med at utvalssekretær må inn å oppdatere innhaldet t.d. flette inn tilråding frå eit anna utval på nytt.

Om informasjonen over ikkje er til hjelp ta kontakt med oss på postmottak@hareid.kommune.no.

Offentleg søkjarliste

Dei offentlege søkjarlistene vil vanlegvis ligge ute i tre veker og der etter verte fjerna.

Om du meinar her skal ligge ei offentleg søkjarlist og du ikkje finn den kontakt oss på postmottak@hareid.kommune.no

Opningstid

Sentralbordet er ope frå 08:30 - 15:30. Du når oss på telefon 70 09 50 00.

Ekspedisjonen er open frå 08:30 - 15:00. På grunn av koronasituasjonen er rådhuset berre ope for publikum med avtale.

Du kan nå oss på postmottak@hareid.kommune.no i arbeidstida mellom 08:00 - 16:00.
Det er også muleg å søkje opp ein tilsett om du veit kven du skal ha tak i.

Du finn oss her:

 

Feil på veglys

Det er BKK som har ansvaret for veglysa i Hareid kommune.

På nettsida deira kan du melde frå om feil, til dømes pærer som er gått. Her kan du også sjå om andre har meldt inn same feil.

Politiske parti/grupper og gruppemøter

Gruppemøter

Gruppemøter vert halde mandag før kommunestyremøtet. For tida i Myravegen 11.
Her er oversikt over roma partia/gruppene oppheld seg på:

  • AP (Det Norske Arbeiderparti) - Kommunestyresalen 2. etasje kl. 19:15
  • FOHAR (Folkelista) - Møterom 2 2. etasje kl- 19:30
  • FRP (Fremskrittspartiet) - Formannskapsromet 1. etasje kl. 19:15
  • H (Høgre) - Ordførarkontoret 2. etasje kl. 19:15
  • KRF (Kristeleg Folkeparti) - Kantine 2. etasje kl. 18:30
  • V (Venstre) - Møterom 1 2. etasje kl. 19:30

Møta er opne for publikum og dørene er opne frå kl. 19:00 - 19:45.

Informasjon om politiske parti/grupper

Her vil kome meir informasjon etter kvart som vi får inn dette frå parti/grupper.

Betalingssatsar

Informasjon om betalingssatsar finn de under kvar teneste.

 

Snøbrøyting

Oversikt over roder for snøbrøyting

Her ligg informasjon om snøbrøyting og kontaktperson. Det vert ikkje lagt ut telefonnummer til brøytarane.

Tomter og reguleringsplanar
Skal du bygge? Her får du hjelp!

Husk å sjekke kva du kan gjere på eigedommen din. Jo meir du har ordna før du søkjer, jo raskare vil søknadsprosessen gå. Sjå meir informasjon på heimesida.