Høyring av forskrifter

Hareid kommunestyre har i møte 19.06.2019 vedteke å legge to forskrifter ut på høyring:

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner – Hareid kommune.

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hareid kommune.

Merknadar kan sendast skriftleg til Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid eller postmottak@hareid.kommune.no

Høyringsfristen er sett til tre månadar, og merknadar må vere kome inn innan 29. september 2019.

Utkast til forskriftene samt saksframlegg finn du her:

Høyring - forskrifter 2019
Tittel Publisert Type
Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hareid kommune (Adresseforskrift) (L)(1336)

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hareid kommune (Adresseforskrift) (L)(1336).pdf
Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter plan- og bygningslova og lov om eierseksjoner (L)(1338)

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter plan- og bygningslova og lov om eierseksjoner (L)(1338).pdf
Saksframlegg - Høyring gebyrforskrift for plan- og bygningslova og lov om eierseksjoner (L)(4969)

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg - Høyring gebyrforskrift for plan- og bygningslova og lov om eierseksjoner (L)(4969).pdf
Saksframlegg - Høyring gebyrforskrift for plan- og bygningslova og lov om eierseksjoner (L)(4969)

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg - Høyring gebyrforskrift for plan- og bygningslova og lov om eierseksjoner (L)(4969).pdf
Satsar for sakshandsaming PBL og SEK_20

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Satsar for sakshandsaming PBL og SEK_20.05.19 (L)(1339).pdf