Kunngjering - godkjent mindre endring av reguleringsplan Hareid sentrum

Hareid kommune har i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-14 vedteke mindre regulingsendring av plan med namn Hareid sentrum (PlanID 20060003).

Formannskapet sitt vedtak kan påklagast jamfør PBL § 1-9. Vedtaket kan påklagast innan tre – 3 – veker frå denne kunngjeringa, seinast 19. juli 2019. Klaga skal vere skriftleg og sendast til Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid eller til postmottak@hareid.kommune.no, med sakreferanse 19/871.

Krav om innløysing etter PBL § 15-2, eller krav om erstatning etter PBL § 15-3 må rettast til Hareid kommune innan tre – 3 – år frå denne kunngjeringa.

Vedtak, kart og føresegner finn du her:

Reguleringsendring - bedehustomta
Tittel Publisert Type
3002_Mindre reguleringsendring_2019_05_05

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3002_Mindre reguleringsendring_2019_05_05.pdf
3002_Plankart_2019_04_29-A2-L Mindre endring_2

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3002_Plankart_2019_04_29-A2-L Mindre endring_2.pdf
3002_Plankart_2019_05_05-A2-L Mindre endring_1

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3002_Plankart_2019_05_05-A2-L Mindre endring_1.pdf
Føresegner_Hareid sentrum_20060003_PM-revidert 2019_05_05

27.06.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Føresegner_Hareid sentrum_20060003_PM-revidert 2019_05_05.pdf