Offentleg ettersyn - Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

Framside HP versjon 201801 - Klikk for stort bilete Hareid formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022) for Hareid kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.

Budsjett og økonomiplan er lagt ut til offentleg ettersyn på Hareid rådhus, ekspedisjonen og folkebiblioteket frå tirsdag 27. november 2018.

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022
Tittel Publisert Type
01. Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 Tilråding og politiske vedtak versjon201801

27.11.2018 Filtype
02. Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 - Tekstdel

27.11.2018 Filtype
03. Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 - Betalingssatsar versjon 201801

27.11.2018 Filtype
04. Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 - Tiltakshefte

27.11.2018 Filtype
04. Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 - Tiltakshefte detaljar drift

27.11.2018 Filtype
04. Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 - Tiltakshefte detaljar investering

27.11.2018 Filtype


Framlegget vert å ta opp til slutthandsaming av Hareid kommunestyre i møte torsdag 13. desember 2018.

Vi ber om at merknadar vert sendt elektronisk eller til postmottak@hareid.kommune.no.  Innspel må vere kommunen i hende seinast 13.12.16 kl. 10.

Rådmannen