Karantene/isolasjon

Lokal karantene er oppheva frå 27.03.20

Karantene/isolasjon

  • Lokal karantene er oppheva. 
  • Nasjonale retningslinjer er no at alle som kjem heim frå utanlandstur, skal ha 14 dagars heimekarantene. Dette har tilbakevirkande kraft frå 27. februar. For reisande til/frå Finland og Sverige gjeld eigne reglar.
  • Personar i karantene som utviklar symptom på luftvegsinfeksjon skal i heimeisolasjon.
  • Personar som har vore i nærkontakt med stadfesta tilfelle av covid19 skal også i karantene. 
  • Regjeringen oppmoder personar som er satt i karantene om ikkje å ta kontakt med lege for sjukemelding. Be arbeidsgjevar om å få nytte eigenmelding i staden.

Les meir om karantene og isolasjon her