Kriseleiinga i Hareid kommune

I samband med koronasituasjonen er det sett krisestab i Hareid kommune. Krisestaben er leia av ordførar Bernt Brandal.

Viss du har behov for kontakt med kriseleiinga, ring sentralbordet på 70 09 50 00

I tillegg til ordførar består kriseleiinga av

  • Rådmann, Ragnhild Velsvik Berge
  • Varaordførar, Annika Brandal
  • Assisterande rådmann, Kariann Bigseth
  • Beredskapskoordinator, Silja Øvrelid
  • Kommuneoverlege, Karsten Vingen
  • Kommunalsjef for velferd, Nils-Arne Skagøy
  • Kommunalsjef for læring og kultur, Eivind Longva
  • Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Kai Rune Bjørke
  • Leiar av beredskapssekretariatet, Helga Bøe
  • Informasjonskonsulent, Erlend Friestad

Andre ressurspersonar blir henta inn etter behov.