Synes du at tettstadutvikling og samfunnsutvikling er spennande? Kanskje nettopp du ønskjer nye utfordringar og har lyst til å bidra til å utvikle Hareid kommune til å bli ei enda betre kommune å bu i? Eining for kommunalteknikk har ansvaret for å realisere ei rekke prosjekt som skal utvikle kommunen dei neste åra. Vi leitar etter ein person som har interesse for samfunnsutvikling og som vil bidra til å utvikle Hareid

 

Frå 01.02.2019 har vi ledig 100% fast stilling som ergoterapeut. Stillinga er ved helse og koordinerande eining i sektor for velferd. Vi ønskjer at du vil bidra positivt inn i eininga, og vere med på å vidareutvikle og skape berekraftige helsetenester for framtida med dei ressursane vi har tilgjengelege.

 

Illustrasjonsfoto

Korleis kan ny teknologi gjere kvardagen betre for dei som treng helse- og omsorgstenester? Har du stilt deg dette spørsmålet, er du kanskje den personen vi leitar etter.