Offentleg søkjarliste

Offentleg søkjarliste
Tittel Publisert Type
Arealplanleggar

12.11.2018 Filtype
Helsefagarbeidar 50% fast st

19.10.2018 Filtype
Helsefagarbeidar 70% fast st

19.10.2018 Filtype
hHelsefagarbeidar 75% fast st

19.10.2018 Filtype
Kommunalsjef ved sektor for velferd

02.11.2018 Filtype
Pleiemedarbeidar 4 st

19.10.2018 Filtype
Sjukepleiar 100% fast st

18.10.2018 Filtype
Sjukepleiar 100% fast st

18.10.2018 Filtype
Sjukepleiar 80% vikariat buavdelinga

18.10.2018 Filtype