Desse stiller til val i Hareid kommune

Desse stiller til val i Hareid kommune

På denne sida får du informasjon om kva partier som stiller liste og kven som er deira kandidatar.

Innleverte lister

Innleveringsfrist for listene er 31. mars klokka 12. Denne fristen er endeleg og kan ikkje overskridast.

Lister som kjem inn klokka 12.01 den 31. mars, blir ikkje godkjende.

Alle lister som blir levert inn blir lagt ut når dei kjem inn. Det betyr at listene under dette avsnittet kan bli endra for å stette lovkrava, eller om kandidatar trekk seg med meir.

Les meir om korleis lister skal sjå ut og korleis du leverer dei inn i denne artikkelen.

Lister offentleg ettersyn

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet - liste til offentlig ettersyn

Arbeiderpartiet - liste til offentlig ettersyn
Nr Røystetillegg Kandidat Fødselsår Kontaktinformasjon
1 * Kai-Runar Svarstad 1976
2 * Torill Oda Ringstad 1990
3 Andrzej Flemming 1967
4 Frank Grimstad 1967
5 Jeyuran Vijayaratnam 1989
6 Sivert Tretnes 2003
7 Sonja Bjørlykke 1976
8 Kristoffer Hönl Hagen 1995
9 Alf Erik Bjåstad 1984
10 Ann-Katrin Røyset 1983
11 Terje Kaldhol 1957
12 Daiva Gedgaudiene 1973
13 Hans Sundal 1944
14 Audun Slotterøy 1953
15 Christina Kaldhol 1989
16 Jan Per Bigset 1944
17 Siv Marit Røyset Kaldhol 1967
18 Sølvi Hansen 1951
19 Simon Holstad Grimstad 1999
20 Marte Saure Hatløy 1992
Tillitsvalgt Kristoffer Hagen 47255352 kristoffer.hagen@hareid.kommune.no
Vararepresentant Jeyuran Vijayaratnam 41498240 27@laksan.no

 

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet - liste til offentleg ettersyn
Nr Røystetillegg Kandidat Fødselsår
1 * Oskar Jarle Grimstad 1954
2 * Jeanette Teigene 1987
3 * Endre Hammervold 1986
4 * Jülija Sande 1977
5 Ingebjørn Grimstad 1968
6 Harald Elias Teigene 1951
7 Åge Elias Karlsen 1966
8 Øyvind Lillebø 1980
9 Øyvind Finvik 1970
10 Fredrik Fagerli Abrahamsen 1991
11 Brede Roset 1966
12 Kåre Ingvard Alme 1946
13 Egil Hustad 1954
14 Frode Paulsen 1974
15 Bente Bjørvig 1955
16 Øystein Nedrelid 1960
17 Lovise Vikanes 1973
18 Sverre Jarl Ulstein 1952
19 Øystein Nedrelid 1969
20 Monica Grimstad 1981
21 Kjell Marø 1955
Tillitsvalgt Bente Bjørvig
Vararepresentant Sverre Jarl Ulstein

 

Folkelista for Hareid kommune
Folkelista for Hareid - liste til offentlig ettersyn
Nr Røystetillegg Kandidat Fødselsår Krins
1 Bernt Brandal 1966 BRANDAL
2 Ranja Dimmen Alme 1974 HJØRUNGAVÅG
3 Kjetil Nesset 1965 HJØRUNGAVÅG
4 Annika Hove 1981 BIGSET
5 Kristian Fuglseth 1976 BIGSET
6 Einar Jarle Måseide 1946 HAREID
7 Anja Merete Nykrem Korshaug 1974 BIGSET
8 Pravin Selva 2003 HAREID
9 Thor Ove Rekdal Nedrelid 1983 HJØRUNGAVÅG
10 Linn Wingsternes 1988 BIGSET
11 Erlend Liavåg Grotle 1982 HJØRUNGAVÅG
12 Trine Rætta 1983 HJØRUNGAVÅG
13 Ivar Karl Liaset 1963 HJØRUNGAVÅG
14 Jeanette Klungsøyr Roset 1971 BIGSET
15 Joachim Martin Moldskred 1986 BIGSET
16 Bjørg Kari Bakke Holstad 1962 HAREID
17 Per Ivar Solheim 1965 HAREID
18 Øyvind Grimstad Gryt 1979 HAREID
19 Inger Lilleås Brandal 1954 BRANDAL
20 Øystein Liavåg 1944 HJØRUNGAVÅG
21 Daniel Hauge Teigene 1984 BRANDAL
22 Kristine Hareide 1973 HAREID
23 Stian Dyrvik 1984 HAREID
24 Hogne Grimstad 1966 HAREID
25 Gunn Bente Drevland 1969 BRANDAL
26 Anne Berit Hjørungdal 1957 HJØRUNGAVÅG
27 Magne Johan Larsen 1944 BIGSET
Tillitsvald: Hallgeir Teigene
Varatillitsvald Dag Audun Eliassen

Lista har også samla inn signaturar som svarer til meir enn 2 prosent av dei røysteføre i kommunen.

Industri- og næringspartiet
Industri- og næringspartiet - liste til offentleg ettersyn
Nr Røystetillegg Kandidat Fødselsår
1 * Øyvind Grimstad 1970
2 Tom-Steven  Klokk Eide 1986
3 Ståle  Liavåg 1973
4 Torill  Overvåg Leirbekk 1957
5 Henning  Lid 1987
6 Steffen André  Nygård 1990
7 Vebjørn  Kvalvik 1977
Tillitsvalgt Øyvind Grimstad 46287884
Vararepresentant Ståle Liavåg 94131393

 

Venstre
Venstre - liste til offentleg ettersyn
Nr Røystetillegg Kandidat Fødselsår Krins
1 * Annika Brandal 1981 Brandal
2 * Jenny Helen Korsnes 1979 Hjørungavåg
3 * Anton Leon Roald 1961 Hareid
4 John Frode Kvam 1983 Bigset
5 Odd Erling Norheim Eriksen 1978 Bigset
6 Anne Vasstrand 1968 Hjørungavåg
7 Elisabeth Warpe 1973 Hareid
8 Sunniva Nørvåg Garshol 1992 Hjørungavåg
9 Keerthan Sivapalan 2005 Hareid
10 Jo Haldor Jonsson 1974 Hjørungavåg
11 Einar Warholm 1958 Hjørungavåg
12 Janita Valderhaug-Røyset 1993 Hareid
13 Odd Elvanes 1956 Hareid
14 Kjell Brandal 1948 Brandal
15 Vigdis Bigset 1953 Bigset
16 Greta Kirkebø 1942 Brandal
17 Åse Kristensen Pilskog 1963 Hjørungavåg
18 Ann Helen Grimstad Worren 1971 Hareid
19 Evelyn Røren 1977 Brandal
20 Knut Falk 1948 Hareid
21 Roger Korsnes 1937 Hareid
Tillitsvalgt Annika Brandal 40840900 annika.brandal@gmail.com
Vararepresentant Jenny Helen Korsnes 90955865 jkorsnes@hotmail.com
Tillitsutvalgsrepresentant Annika Brandal 40840900 annika.brandal@gmail.com
Tillitsutvalgsrepresentant Jenny Helen Korsnes 90955865 jkorsnes@hotmail.com

 

Høgre
Høgre - liste til offentleg ettersyn
Nr Røystetillegg Kandidat Fødselsår
1 * Ole Frank Bakken 1963
2 * Wenche Johanne Holstad Jøsok 1968
3 * Robert Holstad Flø 1984
4 Kai Endre Stridh 1974
5 Håvard Alvestad 1951
6 Linda Haddal Røssevold 1970
7 Sajanthan Ramachandran 1991
8 Vanja Myrvang 1977
9 Tommy Johan Røyset 1973
10 Else Kristine Stridh 1950
11 Roger Magne Elvebu 1968
12 Turid Muren 1977
13 William Thorseth 1997
14 Margrethe Hareide Garnes 1977
15 Geir Sæther 1966
16 Johs Christian Riise 1972
17 Caroline Røyset Bisgaard 1988
18 Vetle Jøsok Rasmussen 1998
19 Ole Bjørn Hjørungnes Riise 2001
20 Liv Hilde Holstad Jøsok 1943
21 Anders Riise 1969
Tiilitsvald: Anders Riise
Varatillitsvald:  Wenche Johanne Holstad Jøsok

 

Raudt
Raudt - liste til offentleg ettersyn
Nr Røystetillegg Kandidat Fødselsår
1 Anne-Marie Saunes Overå 1973
2 Marius Tødenes Erstad 2000
3 Ingrid Cecilie Overå 1975
4 Kacper Jakub Rybicki 2003
5 Trond Innjatte Røyset 1971
6 Nicholas Overå Moldskred 2004
7 Ragnhild Viddal Nedrelid 1967
8 Randi Winther Moe 1953
Tillitsvald: Ingrid Cecilie Overå
Varatillitsvald Anne-Marie Saunes Overå

 

 

Godkjende lister

Valstyret vil godkjenne listene sine i mai-møtet sitt. Då blir alle dei godkjende listene lagt ut her.