Foreløpige lister til kommunevalet 2019

Her er dei foreløpige listene til kommunevalet 2019. Dei vil bli endeleg godkjent av valstyret i løpet av mai.

Klikk for stort bilete

For ordens skuld: Meldinga om at kommunevalet i Hareid kommune er avlyst, var ein aprilspøk.

No skal valstyret/valsekretariatet gå gjennom listene og kontrollere at dei oppfyller lovkrava. Det inneber mellom anna å sjekke at personane som står på listene er valbare til Hareid kommunestyre og sjekke underskriftene til parti/grupper som ikkje kan levere lister under dei forenkla reglane. I Hareid gjeld dette berre Folkelista.

Partia/gruppene kan trekke tilbake lista innan 23. april kl 12.

Alle som står på liste vil få melding frå kommunen om kva liste dei står på og korleis dei eventuelt kan be om fritak.

Det er valstyret som gir den endelege godkjenninga i løpet av mai.

Her er listene (alfabetisk):