Her kan du røyste

Her er ein oversikt over alle vallokale du kan røyste i - både i førehandsperioden og på valdagen.

Førehandsrøysteperioden

Frå 1. juli - 6. september kan du førehandsrøyste på servietorget på rådhuset frå kl 09-15.

  • 27. august kan du førehandsrøyste på Eurospar Hareid frå kl 16-20
  • 28. august kan du førehandsrøyste på Hadartun (hovudinngang) frå kl 10-14.
  • 5. september vil rådhuset ha langope til kl 20.

I førehandsperioden kan ein elles røyste i alle førehandsrøystelokale i heile landet. Her finn de ein oversikt.

Valdagen 9. september

På valdagen kan ein berre røyste i den kommunen ein er busett i.
Innbyggarar i Hareid kan røyste her:

  • Hareid krins: Hareid rådhus, klokka 10-21
  • Hjørungavåg krins: Hjørungavåg skule, klokka 13-19
  • Bigset krins: Bigset skule, klokka 13-19
  • Brandal krins: Brandal friskule, klokka 13-19

Det er ikkje naudsynt å røyste i den krinsen ein er busett i.

Hugs legitimasjon!

Det er også fint om de har med valkort - det vil lette valgjennomføringa, men er ikkje naudsynt å ha med for å få røyste.