Thông tin quan trọng cho cử tri (Tiếng Việt | Vietnamesisk)

Các cuộc bầu cử Hội đồng thành phố và quận năm 2019. Ngày bầu cử là Thứ Hai ngày 9 tháng Chín năm 2019.

Klikk for stort bilete

Các cuộc bầu cử cho phép chúng ta chọn những người mà chúng ta muốn đại diện cho mình trong hội đồng thành phố và hội đồng quận của chúng ta.

Hội đồng thành phố là cơ quan tối cao của thành phố. Đó là cơ quan đưa ra các quyết định về các vấn đề của địa phương, chẳng hạn như các vấn đề về trường mẫu giáo, phúc lợi trẻ em, các vấn đề về lập kế hoạch và các câu hỏi về đất đai, trường tiểu học và trung học cơ sở, y tế các dịch vụ chăm sóc, sáng kiến văn hóa và thu gom rác thải.

Hội đồng quận là cơ quan tối cao của chính quyền quận. Các hội đồng quận đưa ra các quyết định về các vấn đề như giáo dục trung học phổ thông, tình hình đường bộ và các tuyến phà liên quan của quận, các phương tiện giao thông công cộng và các sáng kiến văn hóa. Oslo sẽ tổ chức cuộc bầu cử hội đồng thành phố và các cuộc bầu cử hội đồng huyện, nhưng không tổ chức cuộc bầu cử hội đồng quận.

Chính những vấn đề địa phương này có tác động lớn nhất đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Bằng cách bỏ phiếu, bạn sẽ giúp chọn ra những người đại diện cho bạn và các mối quan tâm của bạn để tham gia vào hội đồng thành phố và hội đồng quận.

Tập sách nhỏ này chứa thông tin về cách bỏ phiếu

Information in other languages see this link.​​​​​​​