Ważne informacje dla wyborców (Polski | Polsk)

Wybory do rad gminy i okręgu 2019. Dzień wyborów to poniedziałek, 9 września 2019 r.

Klikk for stort bilete

Wybory pozwalają nam zdecydować, kto będzie reprezentować nas w lokalnej radzie gminy i radzie naszego okręgu.

Rada gminy jest najważniejszym organem w gminie. To ona podejmuje decyzje w  sprawach lokalnych, takich jak kwestie związane z przedszkolami, opieką nad dziećmi, zagospodarowaniem przestrzennym i własnością gruntów, służbą zdrowia i opieką medyczną oraz inicjatywami kulturalnymi, a także ze szkołami podstawowymi i  gimnazjami oraz zbiórką odpadów.

Rada okręgu jest najwyższym organem władzy w okręgu. Podejmuje ona decyzje w kwestiach związanych m.in. ze szkolnictwem średnim, z drogami powiatowymi i ze związanymi z nimi szlakami promowymi, z lokalnym transportem publicznymi oraz inicjatywami kulturalnymi. W Oslo odbędą się wybory do rady gminy i do rad lokalnych, ale nie wybory do rady okręgu.

To właśnie wymienione wyżej sprawy lokalne mają największy wpływ na nasze życie codzienne. Oddając głos, bierzesz udział w podejmowaniu decyzji o tym, kto będzie reprezentować Ciebie i Twoje interesy w radzie gminy i okręgu.

W tej broszurze znajdziesz informacje o sposobie głosowania.

Information in other languages see this link.​​​​​​​