Administrasjon Læring og kultur

Kontakt

Eivind Longva
endringsagent/kommunalsjef
E-post
Mobil 930 27 251
Mariann Båtnes
rådgjevar
E-post
Telefon 70 09 50 16
Mobil 900 71 242
Lene Veiseth
rådgjevar
E-post
Mobil 934 06 629
Bigset Skule