Hareid barnehage

Hareid barnehage er ein liten og oversikteleg barnehage med plass til ca. 35 barn.

Avdelingar

Tusenfryd - barn 1-3 år
Pedagogisk leiar: Rebekka Storøy, rebekka.storoy@hareid.kommune.no
Tlf: 94809467

Blåklokke - barn 3-6 år
Pedagogisk leiar: Izabela Omelanska, izabela.omelanska@hareid.kommune.no
tlf: 94809727

Her finn du oversikt over fri- og feriedagar i barnehagen.

Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid kommune. (PDF, 460 kB)

Søknadsskjema

 

Søknad om barnehageplass 

For å svare på tilbod om barnehageplass sjå her.

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Ope søknadsskjema for dei som ikkje har ID-porten eller ikkje er folkeregistrert i Hareid kommune.

 

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

I barnehagen vår har vi dette som mål for born og vaksne:

  • Born skal møte trygge vaksne som er opptatt av kvart einskild born
  • Born skal oppleve ein barnehagekvardag med kjærleik, omsorg og respekt
  • Borna er store delar av dagen i små grupper tilpassa alder og utvikling 
  • Born skal få gode leikeopplevingar saman med vaksne som inkluderer humor og glede i leiken
  • Vaksne som kjenner alle borna og har kunnskap om born og born si leikeutvikling
  • Vaksne som veit at gode opplevingar i barndommen dannar grunnlaget for eit godt liv
  • Tilsette som jobbar i samsvar med mål sett i
  • Trygge born som lærer og utviklar seg gjennom leik, glede og omsorg!

Klikk for stort bilete Berit Liaset

Kontakt

Berit Liaset
einingsleiar/styrar
E-post
Mobil 909 59 124