Kommunale barnehagar

Dei tre kommunale barnehagane:

Barnehagane har:

  • Høg kvalitet på innhaldet i barnehagane
  • Stabile personalgrupper
  • Eit brukartilpassa tilbod med opningstid frå 06.45 - 17.00
  • Fast plass fram til skulestart
  • Tilbod om sommaropne barnehagar
  • Tilsette i barnehagen: Ein vaksen per tre barn under tre år og éin vaksen per seks barn over tre år.
  • servering av tre måltid: frukost, lønsj og ettermiddagsmåltid. Frukt og grønt til alle måltid. Ein gong i veka er det varmmat og ein gong i veka serverer dei graut.

Prisar:

  • Fulltidsplass: 2990 kroner i månaden
  • Matpengar: 347 kroner i månaden (Sjå over kva det inkluderer.)
  • Søskenmoderasjon: 30 prosent rabatt for barn nummer to (viss du har to barn i barnehagen), 50 prosent rabatt for barn nummer 3.
 

Søknadsfrist for hovudopptak er 1. mars kvart år. Det kan søkast om plass/start i barnehage heile året. Er der ledig plass, vert det sendt ut tilbod om barnehageplass. Velkomen som søkjar.

Søknad om barnehageplass 

For å svare på tilbod om barnehageplass sjå her.

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Ope søknadsskjema for dei som ikkje har ID-porten eller ikkje er folkeregistrert i Hareid kommune.

Søkarar som er folkeregistrert i Hareid kommune vil få elektronisk melding om tilbod om barnehageplass og kan takke ja eller nei til tilbod om barnehageplass her.

Søkjarar som ikkje er folkeregistrert i Hareid, får brev med melding om barnehageplass og må sende skriftleg svar til kommunen.

Kontakt

Mariann Båtnes
rådgjevar
E-post
Telefon 70 09 50 16
Mobil 900 71 242
Solveig Ertesvåg
einingsleiar/styrar
E-post
Telefon 70 09 50 89
Mobil 482 68 094
Berit Liaset
einingsleiar/styrar
E-post
Mobil 909 59 124
Siw Olsen
einingsleiar/styrar
E-post
Telefon 70 09 50 80