Syverplassen barnehage

Avdelingar:

Blåmeisa 3-5 år
Pedagogisk leiar: Dagny Otterlei, dagny.otterlei@hareid.kommune.no 
Tlf. 700 95 088

Gulsporven 1-4 år
Pedagogisk leiar: Trude Gurskevik Knotten, trude.knotten@hareid.kommune.no Tlf.700 95 086

Grønfinken 1-3 år
Pedagogisk leiar Maria Slettebakk, maria.slettebakk@hareid.kommune.no Tlf.700 95 087

Her finn du oversikt over fri- og feriedagar i barnehagen.

 

Du som kjem til Syverplassen barnehage skal oppleve at eg som vaksen vil: 

 • Smile og «å sjå deg», når eg tek i mot deg om morgonen
 • Vise ekte varme og glede for å sjå akkurat deg
 • Vise omsorg, ved å ta omsyn og lytte til dine behov
 • Rose deg for det du prøvar og meistrar
 • Oppmuntre og anerkjenne gode handlingar som du gjer overfor andre
 • Stille realistiske krav og forventningar til deg, slik at du kjenner meistring
 • Gje deg tydelege beskjedar om kva du skal gjere og ikkje gjere
 • Leike i lag med deg og støtte deg i utforskinga av verda rundt deg
 • Gjere meg kjend med kva du er interessert i og kva du er god på
 • Syte for at du får tid til roe ned med ei bok, spel eller kvile i sofakroken
 • Hjelpe deg til å få og å verte ein god leikeven

Klikk for stort bilete HK

Kontakt

Solveig Ertesvåg
einingsleiar/styrar
E-post
Telefon 70 09 50 89
Mobil 482 68 094
Syverplassen barnehage Gulsporven
Telefon 70 09 50 86
Syverplassen barnehage Blåmeisa
Telefon 70 09 50 88
Syverplassen Grønfinken
E-post
Telefon 70 09 50 87