Betalingssatsar læring og kultur

Betalingssatsar for skulefritidsordning (SFO) Søskenmoderasjon i SFO: 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og fleire. Matpengar kr 165,- på begge tilbod.
Betalingssatsar for skulefritidsordning (SFO)
Tilbod Sats utan rabatt Sats med 30% rabatt Sats med 50% rabatt
25 t/v opphaldstid 3039 2127 1519
15 t/v opphaldstid 2278 1595 1139
Einskildtimar (utover avtala opphaldstid) 72
Ferietilbod - timesats 52 ,- inkludert mat

 

Betalingssatsar barnehage - matpengar Kjem i tillegg til den ordinære foreldrebetalinga
Betalingssatsar barnehage - matpengar
Tilbod Sats
5 dg. per veke - 100% 347
4 dg. per veke - 80% 277
3 dg. per veke - 60% 208
3 dg/2 dg. per veke - 50% 173

 

Betalingssatsar for barnehage - foreldrebetaling 01.08.19-31.12.19 Søskenmoderasjon i barnehage vert: 30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og fleire.
Betalingssatsar for barnehage - foreldrebetaling 01.08.19-31.12.19
Tilbod Sats utan rabatt Sats med 30 % rabatt Sats med 50 % rabatt
5 dg per veke- 100% 3135 2195 1568
4 dg per veke - 80 % 2508 1756 1254
3 dg per veke - 60 % 1881 1317 941
3 dg/2 dg per veke - 50 % 1568 1097 784
Før kl. 17.00 (ordinær stengetid) Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved faste avtalar: Inntil 3 timar kr. 72,- pr. time. 4 timar og meir kr. 278-
Etter kl. 17.00 (ordinær stengetid). Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved tilfeldig overtid Per på begynt time kr. 196,-
Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen Dersom vaktmeister blir kalla inn av leigetakar utanom vanleg arbeidstid, må leigetakar betale ekstra for dette.
Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommuner
1/1 hall med 2 garderobar og dusj per time 400 540
1/1 hall utan garderobar per time 250 290
2/3 hall med 2 garderobar og dusj per time 290 390
2/3 hall utan garderobar per time 170 250
1/3 hall med 1 garderobe og dusj per time 240 280
1/3 hall utan garderobe per time 135 155
1 garderobe med dusj per time 135 225
Døgnleige (meir enn 9 timar)
A. 1/1 hall med to garderobar og dusj- per døgn 3 753 4 910
1/1 hall utan garderobar og dusj 1 899 2 721
B. 2/3 hall med 2 garderobar og dusj 2 721 3 552
2/3 hall utan garderobar og dusj 1 373 1 914
C. 1/3 hall med to garderobar og dusj 1 623 2 530
1/3 hall utan garderobe 982 1 345
1 garderobe med dusj 1 035 1 375
Amfiet pr. gong 1 610
Leigesatsar skulebygg - Skulane
Leigesatsar skulebygg - Skulane
Tilbod Frivillige m/inntektsgjevande arrangement Næringsliv
Klasserom, spesialrom per gong/dag 220 410
Aula, lesesal, musikkrom per gng/dag 611 1 227
Leseal per gong/dag 285 566
Aula per gong/dag 220 410
Ein gymsal utan garderobe og dusj per gong/time 150 295
Ein gymsal med garderobe og dusj per gong/time 210 395
Ein gymsal med to garderobe og dusj per gong/time 240 460
Leigesatsar skulebygg - Symjehallen
Leigesatsar skulebygg - Symjehallen
Tilbod Leigesats
Vaksne 115 per gong
Born 40 per gong
Familie 155 per gong
Symjehall med garderobe og dusj 425 per time
Symjehall med to garderobar og dusj 480 per time
Badstove 200 per time
Leigesatsar skulebygg - Hareid kunstgrasbane
Leigesatsar skulebygg - Hareid kunstgrasbane
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommunar
½ bane (60-64m) 150 1 370
11’ar bane (64x105m) 250 2 100
Kamp 2,5 time
½ bane 320 1 730
Heil bane 400 2 715
Leigesatsar skulebygg - Hareid stadion
Leigesatsar skulebygg - Hareid stadion
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommunar
Grasbana
Treningstid 1,5 time 270 1 485
Kamp 2,5 time 475 2 715
Friidrettsanlegget
Stemne per dag 325 2 635
Leigesatsar skulebygg - Ungdomskafeen og Brandal skule gymsalen
Leigesatsar skulebygg - Ungdomskafeen og Brandal skule gymsalen
Tilbod Leigesats
Ungdomskafeen
Utleige 690 per gong
Brandal skule gymsalen
Utleige 1 545 per gong