Koronainfo: skule og barnehage, ressurssenter, kulturskule og bibliotek

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på barnehage-, skule- og flyktningtenestene våre med meir. Klikk for stort bilete

Sjå også vår koronaportal for informasjon om dei andre tenestene våre.

Spørsmål kring drifta i barnehage og skule kan rettast til leiaren for barnehagen/skulen du har barn/elevar i.

 

Dei kommunale barnehagane

Normal opningstid i barnehagane. Foreldre/føresette får detaljert informasjon frå barnehagen.

Barnehagane driftar på gult nivå.

Gnist barnehage Holstad (privat)

Sjå heimesida til barnehagen.

 

Hareid ungdomsskule

 

Dei kommunale barneskulane

  • Normal drift med gult nivå på smitteverntiltak

 

Brandal friskule

Sjå informasjon på skulen si Facebook-side.

 

Hareid musikk- og kulturskule

Kulturskulen legg opp til undervisning slik at ein ikkje blandar elevar på tvers av klassar/ kohortar (frå grunnskulen) frå 4. januar, og i fyrste omgang fram til 18. januar.

 

Hareid folkebibliotek

Biblioteket har tilnærma normal drift.

Følg biblioteket på Facebook eller sjå nettsida for meir informasjon om opningstider.

Ressursenteret

Ressurssenteret har tilnærma normal drift, men med forsterka smitteverntitak.

********