Koronainfo: skule og barnehage, ressurssenter, kulturskule og bibliotek

Oppdatert 02.06.20 kl 0930

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på barnehage-, skule- og flyktningtenestene våre med meir. Klikk for stort bilete 

Siste oppdateringar:

Sjå også vår koronaportal for informasjon om dei andre tenestene våre.

Spørsmål kring drifta i barnehage og skule kan rettast til leiaren for eininga du har barn/elevar i.

 

Dei kommunale barnehagane

Normal opningstid i barnehagane. Foreldre/føresette får detaljert informasjon frå barnehagen.

Gnist barnehage Holstad (privat)

Sjå heimesida til barnehagen.

 

Hareid ungdomsskule

 

Dei kommunale barneskulane

Barneskulane er tilbake frå veke 23 med normal drift, men med same start- og sluttidpunkt som dei har hatt siste tida.
SFO vil fortsetje som tidlegare også i veke 23, men vil truleg vere tilbake til normal drift frå veka etter.

 

Brandal friskule

Sjå informasjon på skulen si Facebook-side.

 

Hareid musikk- og kulturskule

Normal undervisning for alle elevar.

 

Hareid folkebibliotek

Biblioteket er ope, men med redusert opningstid: 

  • Mandag 11-15
  • Onsdag 15-18
  • Fredag 11-15

Følg biblioteket på Facebook eller sjå nettsida for meir informasjon.

Ressursenteret

Ressurssenteret vil ha tilnærma normal drift frå veke 23. 

********