Planar og styringsdokument

Planar og styringsdokument i skule og barnehage
Tittel Publisert Type
Kompetanseplan for barnehagane i Hareid 2014 -2017

17.10.2018 Filtype
Kompetanseplan for skulane

17.10.2018 Filtype
Kvalitetsplan for god oppvekst

17.10.2018 Filtype
Plan for flyktningearbeidet

17.10.2018 Filtype
Plan for symjeopplæring i grunnskulen

17.10.2018 Filtype
Rammeplan for barnehagane

17.10.2018 Filtype
Skulebruksplan

17.10.2018 Filtype