VA - norm

Dersom du skal byggje ut infrastruktur i Hareid kommune og har, eller ønskjer å få, ein utbyggingsavtale slik at kommunen skal ta over eigarskapet til vatn og avlaupsledningane, er det krav til korleis dei tekniske anlegga skal byggast.

Krava finn du i Hareid kommune si VA-norm.

VA-norm
Tittel Publisert Type
01 VA Norm Sunnmøre - Hareid

16.11.2018 Filtype
A1 Normtegning Plan og lengdeprofil Sunnmøre

16.11.2018 Filtype
A10 Grunnvassperre Leire

16.11.2018 Filtype
A11 Midlertidig Sandfangskum

16.11.2018 Filtype
A12 Sandfangkum

16.11.2018 Filtype
A13 Steinfelle VA

16.11.2018 Filtype
A14 Utforming av tørroppstilt avløpspumpestasjon Plan

16.11.2018 Filtype
A15 Utforming av tørroppstilt avløpspumpestasjon Snitt

16.11.2018 Filtype
A2 Grøftesnitt - 2 nivå

16.11.2018 Filtype
A3 Alt grøftesnitt - 3 nivå

16.11.2018 Filtype
A4 Tilknytning vassforsyning

16.11.2018 Filtype
A5 B Tilknyting sprinklaranlegg

16.11.2018 Filtype
A5 Stikkledning Vann

16.11.2018 Filtype
A6 Stikkledning Avløp

16.11.2018 Filtype
A7 Forenkla Kumløysing

16.11.2018 Filtype
A8 Vannkum i veg

16.11.2018 Filtype
A9 Grøftesteng Betong

16.11.2018 Filtype
B1 Krav til VA rammeplan - Sunnmøre

16.11.2018 Filtype
B2 Sjekkliste - krav til teknisk plan sluttdokumentasjon

16.11.2018 Filtype
B3 Krav til innmåling kontroll og dokumentasjon - Okt 2018

16.11.2018 Filtype
B4 Retningslinjer overvasshandtering - oktober 2018

16.11.2018 Filtype
B5 Førehandsuttale og røyrleggarmelding

16.11.2018 Filtype

Kontakt

Øyvind Vassbotn
ingeniør VAR
E-post
Telefon 70 09 50 39
Mobil 957 53 575