I samband med vatn- og avlaupsprosjektet i sentrum vil Kyrkjegata bli stengd.

 

Då er vi i gang med det store vatn- og avlaupsprosjektet i sentrum. 

  

No skal vi leggje om hovudkloakken. Undervegs må vi stenge fleire vegar.