Snøbrøyting

Hareid kommune har ein eigen brøytar elles leiger vi inn eksterne brøytarar for å utføre snøbrøytinga. Dei har beredskap i tida frå 1.november til 15.mars.

Kommunen er inndelt i 7 brøyteroder. Sjå kart i menyen til høgre for oversikt over kva vegar som vert brøytte. Vi har ikkje ordning for snøbrøyting av vegar for eldre og uføre pr. i dag.

Kontakt

Harald A. Berstad
arbeidsleiar uteseksjon
E-post
Mobil 970 37 770