Veg og vegtrafikk

Statens Vegvesen har ansvar for drift og vedlikehald av riks- og fylkesvegar, medan Hareid kommune har ansvar for drift og vedlikehald av dei kommunale vegane.

Vegtrafikklova, vegloven og skiltforskrifter med meir regulerer tilgangen til bruk av skilt. Statens Vegvesen er skiltmynde på alle skilt som ein trafikant kan bøteleggast på. Statens Vegvesen og politiet er høyringsinstansar.

Statens vegvesen

Kontakt

Øyvind Vassbotn
ingeniør VAR
E-post
Telefon 70 09 50 39
Mobil 957 53 575