Hovudopptak barnehagar 2018

Illustrasjon - leikebil - Klikk for stort bilete Ottar-Andrè Breivik-Anderson

 

Det er felles søknad og opptak ved alle barnehagane i Hareid kommune. Søknadsfrist for hovudopptak er 1. mars 2018

I Hareid kommune har vi 3 kommunale og 1 privat barnehage. Nytt barnehageår tek til 1. august med start for barna 6. august.
Alle barna tek inn barn i alderen 0-6 år.

For barn med plass i barnehage kan det søkast om:

  • endring av type plass
  • overflytting til annan barnehage

Barn som er fødde til og med november 2017 har rett til barnehageplass frå den månaden barnet fyller 1 år. For desse barna vert foreldre oppmoda om å søke innan fristen for hovudopptak. Barnet vert tildelt plass og det vert kravd betaling frå den dagen barnet tar til i barnehagen. 

Det skal søkjast elektronisk.

Nærare opplysningar og hjelp til utfylling av elektronisk søknad får ein ved å ta kontakt med NAV, barnehagane eller Hareid kommune.

Søknadsfrist hovudopptak: 1. mars 2018

Kommunalsjefen

Publisert av Helga Bøe-Grimstad. Sist endra 22.01.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering