Alme_gardsbruk1.jpg

Høyring - utbygging av breiband i Hareid kommune

17.02.2017

Hareid kommune vil søke om statleg tilskot til utbygging av breiband i...

Plankart_ill.png

Offentleg ettersyn - detaljregulering for Pålhaugen 3

15.02.2017

Hareid Formannskap har i møte 13.02.2017, sak PS FSK 9/17 handsama...

Skjermbilde

Danseframsyning på Hadartun 28. februar

15.02.2017

Teatret Vårt vitjar Hadartun med danseframsyninga "Eg visste ikkje du...

Kompetanse norge.png

Har du tilsette som treng norskkurs?

14.02.2017

Kompetanse Norge ynskjer å gi deg som er arbeidstakar norskkurs via...

Login for redigering