Vår med krokus og snøklokker

Informasjon om vårrydding

24.04.2017

Fram til 8. mai er det vårrydding/17. mai-rydding i regi av SSR

Hareidkommunevåpen.jpg

Søknad om plass ved SFO i Hareid kommune 2017/2018

18.04.2017

Det kan no søkjast om plass i SFO ved skulane i Hareid.

Påskekylling

Ekspedisjonstid påskeveka 2017

07.04.2017

Det vert redusert ekspedisjonstid ved Hareid rådhus, NAV Sosial, Velferd...

Hadartun frå hovudinngangen

Høyring - Forslag til lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester

06.04.2017

Sommaren 2016 vedtok Stortinget lovendringar i Pasient- og brukarrettslova...

Ansvarleg vertskap

Invitasjon til samling i regi av Ansvarleg vertskap

04.04.2017

Arbeidsgruppa i Ansvarleg vertskap inviterer til samling for dei som...

Login for redigering