Vassbrot

Delar av Torkelvegen utan vatn

24.05.2018

Kommunalteknikk og VAR melder at delar av Torkelvegen er utan vatn og...

kystsoneplan.JPG

Høyringsbrev - Forslag til planprogram – Interkommunal kystsoneplan

23.05.2018

Varsel om oppstart og offentleg ettersyn (PBL § 11-12 OG 11-13). Med...

Kulturskule 2

Open dag

23.05.2018

Kulturskulane på Hareidlandet inviterar til open dag laurdag!

Sansehage_solkrå

Tusen takk til Ward 1 og Terje Wiik.

16.05.2018

Etter arbeidsdag i går stilte Ward1 mannsterke opp med mannskap, reiskap og...

Hamnavegen

Hamnavegen stengd i perioder fram til 25.05.2018

15.05.2018

I tidsrommet 07.00-16.00 blir Hamnavegen delvis stengd grunna vegarbeid...

Login for redigering