arbeid/tastatur

Postlista og politiske dokument mellombels utilgjengeleg

26.08.2016

Klikk her for innkalling til dei komande kommunestyre- og formannsskapmøta

Leikeapparat

Spelemidlar for 2017 -søknadsfrist 10. oktober 2016

25.08.2016

Har de planar om å søke spelemidlar for 2017 til idrettsanlegg og...

Overåsanden 2014

Resultat av innbyggjarundersøking

22.08.2016

Undersøking gir ikkje noko eintydig svar.

Folkerøysting 2016

Folkerøysting 22.08.16 resultat

22.08.2016

Endeleg oppteljing av folkerøystinga er no klar.

vevkjerring.jpg

Kartlegging av lydopptak

19.08.2016

Språksamlingane ved Universitetet i Bergen driv no eit...

Login for redigering