planavgrensing.png

Melding om oppstart - Detaljregulering for Hareidsmyrane Nord 2

26.05.2017

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, og vedtak i formannskapet...

kafemai.jpg

Kafe med varme lunsjrettar fredag 26.mai

24.05.2017

Simon og Muostafa førebur lunsjkafe i aulaen på ungdomsskulen fredag 26...

Isakdalen.png

Isakdalen stengt for trafikk onsdag 24.05

23.05.2017

Grunna påkopling av bustadfelt, blir Isakdalen stengt for trafikk onsdag...

Overåsanden 2014

Fastlegane tek tak mot antibiotikaresistens

11.05.2017

Antibiotikaresistens er ein aukande helsetrussel. Fastlegane i Hareid og...

Illustrasjonsbilete - bygging

Skal du bygge? ….og må du søkje?

11.05.2017

Det er ein del ting du kan bygge utan at ein treng å søkje kommunen om...

Login for redigering