Hareid_sentrum_BenkLoket (640x426).jpg

Kulturmidlar 2017

24.02.2017

Lag og organisasjonar i Hareid kommune kan no søkje om kulturmidlar for...

Alme_gardsbruk1.jpg

Høyring - utbygging av breiband i Hareid kommune - OPPDATERT

24.02.2017

Hareid kommune vil søke om statleg tilskot til utbygging av breiband i...

Også skattesetlane er i desse dagar på veg i posten

Utlegging av offentleg eigedomsskatteliste for 2017

23.02.2017

Årets eigedomsskatteliste blir no lagt ut for offentleg ettersyn

Det gode liv

Temakveld: "Det gode liv - heile livet"

23.02.2017

Open temakveld med musikkinnslag. Tysdag 28. februar inviterer...

Plankart_ill.png

Offentleg ettersyn - detaljregulering for Pålhaugen 3

15.02.2017

Hareid Formannskap har i møte 13.02.2017, sak PS FSK 9/17 handsama...

Login for redigering