• Har vi blitt ein (endå) betre kommune?

    For tredje gong sender vi ut innbyggarundersøking til alle innbyggarar. Også denne gongen skal vi samanlikne oss med oss sjølv – og stiller spørsmålet «har vi klart å bli ein...

Aktuelt