Aktuelt

Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 26.10.2017, sak KST PS 70/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan – Detaljregulering for Fremste Teigane 2, PlanID 20160005, med motsegn.

I fyrste omgang skal kabeltrasear for el og fiber leggast om.

Kommunen tilbyr kurs for pårørande til psykisk sjukdom og rusavhengigheit.

Slepp dei laus og utforsk dine kreative sider på målekurs.

Alt tilgjengelig mannskap er ute og ryddar snø.

Kommunen skal rehabilitere vann- og avløpsrøyra. 

... og det er fortsatt mogleg å gi.

Tilråding og politiske vedtak gjort av kommunestyret 13. desember 2018.
 

Det er BKK som har ansvaret for veglysa i Hareid kommune. 

– Eg er svært glad, seier ordførar Anders Riise som fekk fylkestinget med på at distriktstannklinikken skal ligge på Hareid.

–  Snakk med meg, står det på jakkemerket til Nebras Elsamour. Den beste måten å lære eit nytt språk på er å bruke det. Derfor vil flykningar i språkpraksis snakke med nettopp deg.

No skal alle i Hareid ha fått ei viktig brosjyre om eigenberedskap i posten.

Måndag 03.12 vil Hareid kommune begynne med bygging av nye utsleppsleidningar for avløp i Brandal.

 

Onsdag kveld var det samla om lag 90 personar til folkemøte om budsjett- og økonomiplan for Hareid kommune.

I år som alle tidlegare år arrangerer kyrkja i Hareid gudstenste der barnehageborn og skuleborn er særskilt inviterte. I Hareid er det tradisjon for eit godt samarbeid mellom barnehagane, skulane og kyrkja. Ein ny rettleiar frå myndigheitene legg vekt på at elevane skal ha tilbod om gudsteneste, noko skulen og kyrkja har hatt eit samarbeidsmøte om.

Hender holder hender

Dei fire barnehagane i Hareid vil i perioden 26.11 til og  med 07.12 vere med på Trygg Trafikk sin kampanje Sikring av barn i bil 2018.  

– Vi vil ha dine innspel og forslag for å kunne skape ein betre kommune, seier Hareid-ordførar Anders Riise.

Vi startar nye norskkurs neste veke frå og med måndag 26.11.18 klokka 08.30 ved Ressurssenteret, Strandgt 57, Hareid(2.etg ved Bunnpris).

Toyota HiAce, 2000 mod., 193 000 km, med hengarfeste. Pris kr. 12.000,- eller høgstbydande (eks. reg. avgift). Frist for bod 25.11.18.

I si siste bok har Øystein Orten jakta på den italienske sjela.