Vakttelefonar

Vakttelefonar

Sentralbord: 70 09 50 00

Teknisk vakt: 970 62 360 (veg, vatn og avlaup)

Brannvakt: 911 14 242

Legevakt: 116 117

Hareid legekontor: 70 03 77 00

Havnevakta: 958 83 400 (Ålesundregionen)

Veterinærvakt tlf: 70 01 06 54

Kontaktinformasjon til einingane på sjukeheimen