Røysetvegen stengd 139 jan 2019

Følg med på heimesida for å sjå kor vegen er stengd til ein kvar tid.

Munkholmen_kajakk

Har du lyst på ei kajakk- eller ei vannscooterløype i utanfor Hareid?

Planavgrensing 1

Målet med planarbeidet er å utvikle eit sentrumsnært og attraktivt bustadområde for frittliggande og konsentrert småhusbusetnad.

Nyfødt 1

Bli med på foreldre- og fødselsførebuande kurs på helsestasjonen.

Hareid Helsehus - Frå Brandal - Kveldsbilde

I fyrste omgang skal kabeltrasear for el og fiber leggast om.

alone-america-backlit-636164

Kommunen tilbyr kurs for pårørande til psykisk sjukdom og rusavhengigheit.

4k-wallpaper-abstract-abstract-expressionism-1266808

Slepp dei laus og utforsk dine kreative sider på målekurs.

20190114_111407

Alt tilgjengelig mannskap er ute og ryddar snø.

20190114_090711

Kommunen skal rehabilitere vann- og avløpsrøyra. 

Hareid barnehage

Hareid kommune skal, saman med kommunane på Søre Sunnmøre, frå barnehageopptaket 2019 ta i bruk eit nytt opptaksprogram.