Aktuelt
5 skuleelevar som sit ved pultane sine og gjer oppgåver.

Sektor for Læring og kultur har ledig totalt 6 stillingar for perioden 1.1.2023 til 1.6.2023.

Bilete av stor marsipankake med teksten "Frivilligåret 2022".

Laurdag som var markerte Hareid kommune Frivilligåret 2022 med festpynta stand på Julemarknaden i Kjøpmannsgata. 

bilete av person. Hand med finger som trykker på knappen til ein tryggleiksalarm.

Estimert varsla nedetid er 12 timar - frå kl. 09.00 om morgonen til kl. 21.00 om kvelden. 

Formannskapet har no vedteke budsjettinnstillinga til kommunestyret. Innstillinga skal ligge ute på høyring i to veker før budsjettet blir endeleg vedteke av kommunestyret 8. desember.

Innspel/merknadar må vere komen fram innan midnatt 7. desember.

 

Hand som held eit doseglas med vaksine.

Det vert i desse dagar sendt ut tilbod på sms til deg mellom 18-64 år om ein fjerde dose koronavaksine.

Direkte sending tysdag 22/11 frå kl. 15.00 på Hareid kommune si heimeside og Facebookside.

Gate med julebelysning

Laurdag 26. november ynskjer Hareid kommune å markere Frivilligåret 2022, i samband med marknaden i julegata.

Brøytebil på snødekt veg.

I Hareid Kommune startar Vinterdrift-sesongen 15. november. Kva kan kommune og innbyggjarar gjere for saman å bidra til god vinterdrift av vegane våre?

Bilete av bord med flagg med kommunevåpen. Dør inn til møtesal i bakgrunnen.

Kvartalsrapport og konkurranseutsetting av pensjon er noko av det som skal handsamast.

Mann står framfor ope skap med naudproviant og -utstyr.

Du er ein del av samfunnet sin beredskap. Myndigheitene forventar at dei fleste av oss er i stand til å klare oss sjølve i minst 72 timar.

Bilete viser landskap og plankart over tomter og bygningar.

Hareid kommune søkjer Prosjektleiar i eininga for næring, kultur og busetjing, sektor for samfunnsutvikling. Søknadsfrist: 16.11.2022.

Vi er inne i mørketida, då manglande lys i gata merkast godt. For at dei som fiksar lysa skal få rask beskjed, må du melde direkte via internett.

Jobbar organisasjonen eller verksemda di med å få barn og unge inkludert i samfunnet? Då kan de søke om tilskot frå Bufdir innan 18. november!

Planavdelinga ønskjer med dette å gje ei oppdatering på status i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel.

Har du lagt merke til «knappen» på heimesida til Hareid kommune der det står: Er du uroa for eit barn eller ein ungdom?

Bilete av bord med flagg med kommunevåpen. Dør inn til møtesal i bakgrunnen.

Her finn du lenke til sakslista med tilhøyrande saksdokument.

Bilete viser vegarbeidar og gravemaskin i arbeid på veg

Hareid Kommune ønskjer å takke for all velvilje og tilpasningar til vegarbeidet som pågår.  Det vert sendt ut sms fortløpande til aktuelle husstandar.

Hareid kommune har eit lavterskeltilbod for deg som strevar med ulike typar utfordringar. Målet er å vere lett tilgjengeleg og kunne tilby samtale innan kort tid.

Tusen hjarteleg takk til alle som gjekk søndagsturen med bøsse, til alle som ga pengar og til alle som har stått på med aktivitetar eller bidro på ein eller annan måte!