Aktuelt

Ja, dessverre. Slik det er no, er det altfor få som takkar ja til vaksine. Vi har rett og slett nok med dei dosane vi allereie har fått. Men framleis er det mange som ikkje er vaksinert, eller har takka ja til time.

 

Hareid og Ulstein brannvesen har ledig ei til to deltidsstillingar som brannkonstabel ved Hareid brannstasjon.

 

Hovudoppgåvene vil vere drift og vedlikehald av dei kommunale vegane.

Vi har ledig eit vikariat i 80 prosent stilling som fysioterapeut frå snarast og til og med 31.07.2022 Det kan vere moglegheit for auke og forlenging av stilling om vi får tilført nye prosjektmidlar.

 

Vi har ledig 100 prosent fast stilling som reinhaldar med moglegheit for oppstart 1.oktober 2021.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått ny leverandør av TT-teneste og -kort. Dei nye korta blir sendt ut i desse dagar.

 

Hareid kommune oppmodar alle om å ha lav terskel for å teste seg.

 

Dei tre har vore nærkontakter til smitta i Ulstein.

 

Svindlarar tek dessverre ikkje ferie.

 

 Tusen takk til alle våre lokale samarbeidspartar, og spesielt takk til SUFH for framifrå gjennomføring av årets sommarskule.

 

Politiet har frigitt namna på dei omkomne.

    

 

I samband med legging av fiberrør må vi diverre stenge deler av Kjøpmannsgata komande måndag 5/7 mellom kl. 08 og 16.

 

 Ferietid er lesetid! Kom innom Hareid folkebibliotek i sommar for litt ferielektyre.

Frå 1. juli tar vi imot røyster frå veljarar som ikkje får til å røyste på valdagen eller i den ordinære førehandsrøysteperioden.

 

Sommarles er i sving og mange born på Hareid gjer nærast ikkje anna enn å lese for tida.

 

Vi har no fått gjennomført ei veke med sommarskule og vi er svært trygge på at dette blir eit godt tilbod til dei står for tur.

 

Lærarar og barnehagetilsette i Hareid kommune vil også få tilbod om koronavaksine.

 

Finansiering av turnhall, turnuslege på legesenteret og budsjettendringar er nokre av de kommunestyret skal ta stilling til. Her får du eit kjapt overblikk over sakene som skal opp. 

Hareid folkebibliotek har framleis ope, men må gjere alle utlån manuelt.