Aktuelt

Dette var siste ordinære kommunestyremøte i denne perioda.

  

Pårørande til bebuarar på Hadartun og Hareid sjukeheim inviterer til å stifte pårørandeforeining.

  

I Hareid kommune treng vi 70 personer som kan hjelpe til med å samle inn pengar til CARE sitt arbeid for kvinner sine rettar.

 

 

 

Kor mykje skal ordføraren tene? Kven har lov til å bestemme kva i Hareid kommune? Skal Sans få skjenke i Brandal? 

 

 

 

Det er sendt ut heile tre farevarsel for flom, vind og jordras for Hareid kommune

 

 

 

 

Helsestasjonen startar opp eit nytt tilbod til fedre som er heime i pappapermisjon.

 

Her kan de lese heile valstyrets møtebok for kommunevalet 2019.

 

 

 

Aller viktigast, kom for å røyste!
Like viktig: Hugs legitimasjon.

 

 

 

Vi vil gjerne høyre om dei som i løpet av året eller gjennom ei årrekkje har betydd mykje for kulturlivet i Hareid kommune.

 

 

 

Det skal sprengast i veke 36, 37 og 38. Tunellen vil vere open på faste tidspunkt i døgnet.

 

 

 

Velkomen til folkemøte torsdag 12. september.

 

 

 

 

Elevane kan lære gjennom appar eller bruke Ipad til å lage småfilmar og e-bøker.

 

 

 

Alle dei seks listetoppane stilde til debatt på Melshorn hotell i regi av Bygderadio Vest. Sjå heile debatten i opptak her.

 

 

 

I år kan du ikkje gå på gamal vane når du skal røyste på valdagen.

 

 

 

NVE har nedgradert farenivået til jordskred til grønt nivå.

 

 

 

Frå måndag 26. august blir det sett inn drosje for buss som skuleskyss til og frå Alme.

 

 

 

Saman med Hareid kommune inviterer vi til bassengtrening for gravide. Det kostar ikkje ei krone, men hugs å melde ifrå om at du deltek! 

 

 

 

Har du ungdom i hus, eller er nysgjerrig sjølv? No treff du helsesjukepleiar i kommunen på Snapchat. 

 

 

 

Her er digital utgåve av partiprogramma til alle som stiller liste til kommunevalet i Hareid kommune.

 

 

 

Vassbrotet er lokalisert og vil bli fiksa i løpet av tidleg kveld.