Aktuelt

Regjeringa held fram med gjenopninga. Her er ei oversikt over dei nye råda og reglane.

 

 

Hareid kommune gir vekk fleire arkivskap mot henting. 

Vi ønsker å by på ei hivens veke, fullspekka med skreddarsydde opplevingar frå morgon til kveld i vårt lokalmiljø.

 

No skal det igjen gå 12 veker mellom fyrste og andre dose med koronavaksine. Les her kva konsekvensar det får for deg som skal få vaksine.

Finansiering av turnhall, turnuslege på legesenteret, TV-aksjon og budsjettendringar er nokre av sakene som skal opp. 

Det viser resultat frå folkehelseundersøkinga Møre og Romsdal.

 

Måndag 14. juni tek helsestasjonen i bruk ei ny nasjonal fellesløysing for digital samhandling mellom innbyggjarar og helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Frå 14.06 til 17.06 må vi stenge Kjøpmannsgata for trafikk. Arbeidet med å klargjere vegbana for asfalt startar på måndag. Asfalten kjem på tysdag og dei treng nesten heile veka for å ferdigstille arbeidet.

 

  

Onsdag 9. juni oppstod det eit mogleg brot på personvernet for enkelte tilsette i kommunane på Søre Sunnmøre.

Koronarestriksjonane lettar, sola skin og fleire arrangerer konsertar, utstillingar turneringar. Ikkje gløym å nytte kultur- og aktivtetskalenderen Det skjer i Hareid.

 

Jonsokbålet kan ikkje innehelde malt eller impregnert treverk. 

Frå måndag 7. juni vil skulane og barnehagane i Hareid kommune gå frå gult til grønt tiltaksnivå.

 

Vi er snart ferdig med alle i risikogruppene, dermed er det dei under 65 sin tur.

 

Sommarskulen er eit tilbod for elevar som ynskjer å bruke litt av sommarferien til å lære noko nytt, fordjupe seg i eit tema eller berre få nokre nye og kjekke opplevingar og nye venskap! Tilbodet er gratis og er for elevar i Hareid kommune som er ferdig med 5.-10. trinn sommaren 2021.

 

 

Hareid kommune følgjer råd og reglar frå nasjonale mynde. Dei seier at barn og unge under 20 år kan konkurrere mot lag i kommunar med likt smittetrykk.

Regjeringa har sett i gang trinn to i gjenopningsprosessen. Frå torsdag kan du ta imot fleire gjestar heime.

 

Resultatet frå innbyggarundersøkinga er no klart. Det eintydige svaret frå dykk, er at vi har forbetra oss på nesten alle punkt!

 

Fredag 21. mai klokka 10 kan vi endeleg opne dørene til det nye, flotte biblioteket på Hareid.

 

Kvartalsrapport, evaluering av brannvern, vegkvaliteten langs Almestranda og finansiering av tusenårsplassen er noko av det kommunestyret skal handsame i møtet.