Aktuelt
Montør i lift som monterer ny lampe i gatelys

Hareid kommune i ferd med å oppgradere gatebelysninga langs skulevegen til barneskulane.
    

Kart med avmerking

Utover hausten vert det utført arbeid knytta til vedlikehald av vass- og avlaupsnett.
    

Jente med skulesekk på ryggen, hand i hand med mor.

Hareid kommune ynskjer alle skuleelevar hjarteleg velkomne til skulane måndag 22. august.
Spesielt velkomne til årets førsteklassingar! Her finn de samla informasjon om oppmøte og buss-skyss.

   

Hjortekalvar i skogslandskap

Ytre søre har store bestander av hjort. Samstundes som dei utgjer ein viktig jaktressurs, skapar dei utfordringar i form av påkøyring av vilt og skader på jordbruksareal.

 

Hand som held opp lysande lyspære.

Kultur- og likestillingsdepartementet melder om ny forskrift for straumstønadsordninga for frivillige organisasjonar. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal no overta forvaltninga av ordninga.

 

Bilete av hekksaks under klipping av hekk

Inntrykket er at folk generelt er flinke til å halde vegetasjonen i hevd – og slik vert det skapt gode frisiktsoner! 
Det skader likevel ikkje å ta ein sjekk på hekkar, tre og buskar.

  

Annika Brandal avdukar kunstgåva som er gjeve til sjukeheimen på Hareid

Fem vakre tekstilbilete laga av Margaret Vikhagen fekk i helga ny heim på Hadartun.

  

Omsorgsbilete av helsepersonale og brukar

Vi kan no tilby to ledige stillingar - som sjukepleiar i natt-team og som helsefagarbeidar. Begge stillingane har søknadsfrist 14. august.

 

Bilete viser planleggingsmøte på kontoret.

Er du interessert i ei meiningsfull og gjevande stilling og er motivert for varierte utfordringar, så oppfordrar vi deg til å søkje snarast og innan fristen: måndag 1. august 2022.

 

Bilete av kontor hos Lotteri- og stiftelsestilsynet

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester. Søknadsfristen er 1. september.

 

 I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert Detaljregulering for Brekkane (planID 20180002) lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn.

Den siste veka i juni og den fyrste veka i juli vart det arrangert aktivitetsdagar for ungdommar på Hareid. Det vart varierte dagar med over 100 ungdommar frå 5. - 10. klasse

 

Arbeidet i Kyrkjegata held fram og vegen vil vere stengd fram til september. Det er berre tilkomst til eigedomar. Omkøyring er via Soffibakken.

 

Alle som er 75 år eldre eller bur på sjukeheimen kan no bestille tid for sin fjerde vaksinedose.

 

 

Kvinnehender skrollar på ein mobiltelefon.

Russiske hackarar har starta eit storstilt hackarangrep mot norske institusjonar. Ver ekstra kritisk til kva lenker du trykker deg inn på.

 

Denne sida blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronapandemien.

Oversiktsbilete av matsalen på Hadartun.

Takk til alle innspel som kom inn. No har bebuarane røysta fram det forslaget som dei syntest var best.

 

Portrett av Anne-Lise Roald.

- Eg gler meg stort til å få leie arbeidet med læring og kultur i Hareid kommune, og ikkje minst til å bli kjend med mange gode og dyktige folk, seier Anne-Lise Roald som er ny kommunalsjef i sektor for læring og kultur.

 

Bilete av Johanne Krogstadmo med tre i bakgrunnen.

Det neste halvåret vil tilsette og innbyggarar møte eit nytt fjes i kommunen sine kommunikasjonskanalar.

  

Tre soldatar står bøgd over eit kart i mørkret.

Vi ønsker å kome i kontakt med veteranar frå Forsvaret i samband med at vi vil lage ein plan for å ivareta og fylgje opp veteranane i Hareid kommune.