Aktuelt

Laurdag 30. januar vert ein merkedag for Hareid folkebibliotek. Då er det siste opningsdag før biblioteket stenger dørene for godt i noverande lokale.

  

Barnevernstenesta søker to besøksheimar. Ein til ein gut på 11 år og ein besøksheim til ei jente på 11 år.

 

Hovudopptaket er 1. mars.

 

Sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, kokk, miljøarbeidar, assistent eller student? Vi treng eit bredt spekter av sommarvikarar i sektor for velferd. Les meir og søk!

 

Denne veka tek heimetenesta over «stafettpinnen». No skal hareidsdølingane over 85 år få tilbod om koronavaksine.

 

For å hindre at smitte blir overført til bebuar eller helsepersonell/anna personell i samband med gjennomføring av besøk til bebuar i institusjon under covid-19-pandemien, skal alle besøkande fortsatt klarererast og loggførast.

 

Det er spennande dagar framover no som Helsehuset på Hareid har fått sin fyrste leigetakar på plass. NAV er allereie godt i gong med innflyttinga i lyse, trivelege og flotte lokale.

Regjeringa vidarefører i hovudsak dei strenge smitteverntiltaka for å stoppe ei ny smittebølgje. Det er likevel rom for å sleppe opp litt for barn og unge.

 

Kommunale bygg har vore stengt for trening- og fritidsaktivitetar sidan nyttår. No opnar vi opp, men det legg også eit større ansvar på lag og organisasjonar for å følgje nasjonale reglar, råd og anbefalingar.

 

No kan du svare på brev frå Hareid kommune med eDialog, eller når du vil ta kontakt med oss på ein sikker og trygg måte sjølv om du ikkje har fått eit brev frå oss først.

 

Når formannskapet skal samlast fyrste gong i 2021, blir det via video.

  

To gjestearbeidarar har testa positivt for covid-19. Dei er no i isolasjon.

 

Kommunestyret ønsker eit heilheitleg reglement for dei folkevalde og dei folkevalde organa. No er forslaget frå administrasjonen klart.

  

Hareid kommune har to ledige kommunale fastlegestillingar. Dei som får jobben, skal arbeide i det nye, moderne helsehuset.

 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14 kommuneplanens arealdel lagt ut til offentleg ettersyn.

 

Oppdatert: Fiksa

Vassbrotet er tett på Hareidsvegen så vegen blir innsnevra og har nedsett hastigheit.

 

Ein gjestearbeidar som kom heim frå julefeire har testa positivt på covid-19.

 

Den fyrste sprøyta med koronavaksine blei sett torsdag formiddag på sjukeheimen.

Saknar du å klemme andre? Saknar du ein skikkeleg fest? Saknar du å ikkje vere redd for koronaviruset ? Smittestopp-appen er eit steg mot livet slik det var før koroanen kom.

Med bakgrunn i dei nasjonale retningslinjene har kriseleiinga i Hareid kommune vedteke at ungdomsskulen skal drifte på raudt nivå minst fram til 18. januar.