Aktuelt

Tidlegare ordførar i Hareid kommune, Olav Fure, døyde torsdag 9. mars 94 år gamal. 

Demenskoret i Ulstein og Hareid er godt i gang, og må allereie ha større plass.

 

I samarbeid med Ytre søre sunnmøre demensforeining tilbyr Hareid kommune pårørandeskule.

 

- Eg tenkte endeleg skjer det! Eg blei veldig glad og måtte fortelje det til mamma og pappa med ein gong, fortel Pranaya om då ho fekk beskjeden om at ho skal representere Hareid på landsfestivalen.

Her finn du informasjon om kven som kan få kulturmidlar frå Hareid kommune og korleis ein kan søkje.

Søknadsfrist 1. april.

 

 

 

Kommunestyret har i møte 16.02.2023 godkjent Detaljregulering med namn Hareidsmyrane nord 2 og planident 20160006. Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Måndag skal formannskapet møtast på biblioteket, til forandring.

 

Har du ein landbrukseigedom i Herøy, Hareid eller Ulstein? Då kan du søke om støtte til miljøtiltak og tiltak i beiteområde.

Bendik Verlo Nes er ny LIS1-lege (tidelgare kalla turnuslege) på Hareid legesenter. Her skal han skal jobbe til slutten av august.

 

Vi er i gang med neste steg på prosjektet med å skifte ut balkongane på Hadartun.

 

Hareid kommune har nesten 50.000 kvadratmeter med kommunal bygningsmasse, og meir skal det bli!

 

Månadsrapporten for januar er ei av sakene formannskapet skal handsame.

 

Nokon som passar for deg eller nokon du kjenner?

Det er ei av sakene som formannskapet skal ta stilling til måndag 27. februar.

 

Hareid kommunestyre skal møtast 16. februar til det fyrste møtet i år. Du kan sjå det på nett eller møte opp fysisk.

 

Kan du bidra til at ungdomane får eit godt opphald i kommunen?

 

Hareid kommune har laga til vinterferieaktiviteatar for barn og ungdom i Hareid. Alle aktivitetane er gratis. 

 

Vi inviterer alle innbyggarar i Hareid til ein eittårsmarkeringa av krigen i Ukraina på biblioteket fredag 24. februar klokka 17.30.

 

I budsjettvedtaket blei det vedteke feil feiegebyr. Desse blir retta på i neste kommunestyremøte.

 

Halvparten av dei som ikkje røyster i valet seier at manglande tid og høve var ein viktig grunn. Korleis kan vi gjere valet meir tilgjengeleg for deg?