Aktuelt

Fredag sette vi den tusande dosen med koronavaksine i Hareid kommune! Same dag fekk vi også den gledelege meldinga om at vi får fleire dosar enn venta komande veker.

 

Kvar skal vi ha oppdrett i kommunen? Kven skal få koronastøtte? Dette er to av spørsmåla formannskapet skal ta stilling til på måndag.

 

FHI meiner det er beste å vente på andre vaksinar, men regjeringa vil vite meir før dei bestemmer seg.

 

Du må ta omsyn til vaksinedato når du skal planlegge sommarferiedato eller andre reiser.

 

Det har vore førespegla opning av det nye biblioteket i Helsehuset denne veka, men vi må nok vente litt lengre på opningsdag, dessverre.

 

Vi har fått eit nytt smittetilfelle på Hareid. 

 

Sparebanken Møre har gitt støtte til at song- og historiestundar med Ingrid Nerhoel og Gunn Berit Gjerde.

 

I periodar med tørt vêr er det generelt fare for gras-, lyng- og skogbrannar. På Hareidlandet er det diverre årlege utmarksbrannar. Desse kan få store negative følgjer både for folk, dyr, bygningar, skog og anna.

 

Ein lærar på skulen er sett i smittekarantene etter å ha vore i kontakt med ein smitta person i Ulstein.

 

Elevar ved Ulstein vidaregåande skule er bedne om å gå i ventekarantene til testsvar er klart.

 

Denne personen var nærkontakt med kjend smittetilfelle i Ulstein og satt allereie i karantene

 

Dersom det blir streik søndag 12. april, vil mellom anna skuleskyssen i Hareid kommune bli ramma.

 

Hareid kommune inviterer frivillige lag og organisasjonar til samordningsmøte om 17. mai-feiringa i år.

Hareid kommune vil kunngjere at Detaljregulering for Brandal sentrum (planID 20160001) er godkjend.

 

Dei tre har hatt kontakt med to forskjellige smittetilfelle i Ulstein kommune.

 

Dersom du er 75+ og ikkje har fått tilbod om koronavaksine, ber vi deg ta kontakt med helsestasjonen.

 

Den eine personen som blei stadfesta smitta denne helga, er elev ved Hjørungavåg skule.

 

Personen er sett i isolasjon. Nærkontaktar vil bli kontakta og sett i karantene.

 

Ein person er isolert og seks personar er i karantene etter at det blei stadfesta nytt smittetilfelle på Hareid i dag 4. april. Smittekjelda er førebels ukjend.