Aktuelt

Kriseleiinga har hatt møte etter dei nye innstrammingane.

 

 

Regjeringa innfører nye reglar og råd for å halde kontrollen. Omikron-varianten gjer situasjonen alvorleg.

 

Slit du med søvnvanskar, angst, avhengigheit eller berre har ein vanskeleg periode? Då er dette tilbodet for deg.

 

Kjøpmannsgata blir stengd for gjennomkøyring i samband med julemarknaden laurdag 4. desember.

 

Hareid kommune har registrert seks nye positive smittetilfelle siste veka.

 

Regjeringa har lagt fram nye råd, råd som også vi i Hareid kommune følgjer.

 

Ein tilsett på skulen har testa positivt på hurtigtest.

 

Ein elev i 3. klasse på Hareid skule har testa positiv på hurtigtest i dag.

 

Det er innført eit nasjonalt råd om å nytte munnbind i fleire situasjonar.

 

 

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 9 og 11-14 har kommunane vedteke å legge forslag til interkommunal kystsoneplan ut til offentleg ettersyn. Planforslaget vert sendt til regionale instansar og råka partar for uttale og kunngjort på kommunane sine nettsider.

 

Alle føresette med barn i barneskulane i Hareid kommune får tekstmelding med invitasjon til å svare.

 

Det er BKK som har ansvaret for veglysa i Hareid kommune. 

Ålesund og Sula kommunar har innført eigne koronareglar. Dei gjeld også dei som er på besøk, til dømes på Jugendfest.

 

Appen som føresette nyttar for kommunikasjon mot skule og barnehage endrar namn frå TietoEdu til Edlevo.

 

 

I fjor fekk nissen 800 brev! Han gler seg til å lese alle juleønskene i år også.

Kart som visar kvar vegen er stengd. Før Nesset, etter Nesset og litt vest for Ulset.

Fylkeskommunen skal bytte tre stikkrenner som går gjennom fylkesveg 5886 i Snipsøyrdalen og ved Ulset. Vegen vil bli heilt stengd i periodar.

 

 

To av tilfella har ukjend smitteveg

 

Formannskapet har no vedteke budsjettinnstillinga til kommunestyret.