ope forelremøte hedvig

Vi har fått god respons på det opne foreldremøtet med psykolog Hedvig Montgomery. Men berre frå den eine halvdelen av befolkninga.

trønderkailllan

Hareid frivilligsentral inviterer til forestilling med Trønderkaillan på Hadartun 21. mars klokka 11.

kst 1403

Kommunestyret handsama mellom anna avhending av Brandal hamn, miljøfyrtårnsertifisering og tilskotsordning for tilknyting til offentleg vatn og avlaup.

ukm brøytekant

Juryane for scene og kunst hadde ei utfordrande oppgåve med å velje ut kven som skal representere Ulstein og Hareid under fylkesfestivalen i Kristiansund 3.-5.mai.

runamork1

Runa Mork ønsker seg hundepark på Hareid. Ved å samle inn meir enn 103 underskrifter har ho gjort at politikarane pliktar å ta stilling til ønsket hennar.

architect-architecture-build-1109541

Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak av 13.12.2018 om utskriving av eigedomsskatt for 2019, legg Hareid kommune ut eigedomsskattelister til offentleg ettersyn i tre veker (frå 11.03.19).

IMG_4359

Plan for sykkelparkering, tilskot for å knyte seg til offentleg vatn og avlaup, avhendig av Brandal fiskerihamn og kommunesamarbeid er nokre av sakene som skal opp.

boy-bucket-child-6459 (1)

Det er no sendt ut skriftleg melding til dei som har fått plass ved kommunal og privat barnehage i Hareid. 

arrow-blur-depth-of-field-134065

Hareid kommune brukar varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i kommunen ved hendingar som krev rask informasjon. Vi varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. 

boy-bucket-child-6459 (1)

På grunn av tekniske problem med søknadsskjemaet tidlegare i veka, har vi utvida søknadsfristen tysdag 5. mars.