Aktuelt

Planstrategien skal synleggjere kva planoppgåver kommunen skal prioritere i gjeldande valperiode. Målet med strategien er å legge grunnlaget for meir samarbeid, betre ressursstyring og betre oversyn over styringssystemet.

 

Dei neste to dagane skal helsepersonell i Hareid sette nesten 350 influensavaksinedoser i Hareidhallen. – Dette blir generalprøven på koronavaksinen, seier Monica Svoren.

 

  Dette møtet var eit fellesmøte med leverkårsutvalet og næring- og miljøutvalet. Hovudtema var arealplanen til kommunen.

Ein utanlandsk arbeidar som kom til Hareid 21. oktober har testa positivt på covid-19.

 

Kommunestyret skal mellom anna ta stilling til legeavtale, budsjettrevisjon og delegeringsreglement.  

Dei 2,3 kilometrane med sidegreiner til vatn- og avlaupsgrøfta blir no lyst ut på anbod.

 

Budsjettendringar, økonomirapport, legeavtale og delegeringsreglementet er blant sakene som kommunestyre skal avgjere i møte.

 

Tusen takk til alle som har gitt pengar og til alle dei som har bidrege til at folk kan støtte TV-aksjonen.  

Gi eit bidrag til TV-aksjonen sin kamp mot plast i havet.

  

I år vil årets influensavaksinering i Hareid bli organisert annleis enn tidlegare på grunn av den pågåande covid-19-pandemien.

 

Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som tek særleg godt vare på det nynorske skriftspråket.

 

Vi vil gjere det enkelt å samle inn både søppel og pengar til årets TV-aksjon, som går til å bekjempe plast i havet.

  

Kutt i ferjetilbod, viktige strategiske val for kommunen og budsjettendringar er nokre av sakene som formannskapet skal ta stilling til.

 

 

Kan du hjelpe oss å vise fram bøssa vår?

 

Kommuneoverlegane kjem med tydeleg beskjed: Alle som kjem frå raude land skal i karantene og bruke munnbind på offenteleg transport.

 

To innbyggarar i Hareid kommune er sett i karantene då dei er nærkontaktar med ein smitta person i Herøy kommune.

Havet har gitt liv til alt levande på planeten. No er det truga fordi vi nyttar det som søplekassa vår. Heldigvis finns det løysingar!

 

Årets TV-aksjon går til å motarbeide plast i havet. Kva med å kombinere innsamling av pengar med innsamling av havplast?