Aktuelt

Regjeringa har etter råd frå FHI opna for å gi koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og i tillegg tilby andre dose til dei mellom 12-15 år.

 

Etter vedtaket i desember om å bli med på StikkUT, har Hareid kommune kort tidsfrist til å registrere turar. Vi treng derfor di hjelp.

 

Nye karantenereglar frå 25. januar.

  

Onsdag 16. februar arrangerer Hareid kommune folkemøte om den interkommunale kystsoneplanen.

 

Det er tid for innskriving av elevar som er fødde i 2016 og som skal starte i 1. klasse i august 2022.

 

Har du barn og ønskjer at barnet ditt skal få plass i barnehage frå hausten 2022 eller våren 2023? Hugs å søke innan 1. mars.

 

Fyrste fase er å leggje om vegen inn til Rådhusplassen.

  

Kriseleiinga har drøfta saka  på e-post og konkludert med at vi held fram med gult nivå.

 

Hareid kommune arbeider no med å få til eit folkemøte om den interkommunale kystsoneplanen.

 

 

Totalt er det stadfesta 42 smitta tysdag, onsdag og torsdag denne veka.

 

Hareid kommunestyre har i møte 09.12.21 godkjent Detaljregulering for Hyttefelt Alme – reguleringsendring med planID 20210001. Nylig vedteken reguleringsplan vil erstatte tidlegare plan for området (planId 20160002).

 

I denne artikkelen forklarer vi kvifor vi melder om uvanleg vêr og kvifor vi kjem til å halde fram med å varsle innbyggarane våre når dei bør bu seg på slikt vêr.

 

Smittesporing blir nedprioritert. Det blir opp til den enkelte smitta å varsle sine nærkontaktar. Då kan det vere ekstra lurt å ha smittestopp-appen – både før- og etter at du blir smitta.

 

Eit større utbrot ved ei lokal verksemd og fleire enkelttilfelle gir oss eit kraftig hopp i smittetalet.

 

Det er sendt ut oransje farevarsel om vind. Frå klokka om lag klokka 16 vil det kunne blåse full storm med orkan i kasta.

 

Vi har fått stadfesta 21 covid-19-tilfelle den siste veka. Det er ny rekord for Hareid sin del, men framleis godt under landssnittet.

 

Vi har hatt ei oppblomstring av smitte siste veka. Ein god del av smittetilfella er knytt til skule og barnehage. For å få oversikt, vel vi å køyre gult nivå i skule og barnehage minst ei veke til.

 

Det er meldt om store nedbørsmengder og kraftige vindkast dei neste døgna. Dette kan føre til straumbrot og tap av internett og mobilnett.

 

Oddvar Marøy har teke til i stilling som samhandlingskoordinator i helsefelleskapet i Møre og
Romsdal. Han skal i første rekke representere kommunane på søre Sunnmøre i partnerskap
med Helse Møre og Romsdal HF. Stillinga er oppretta etter initiativ frå Sunnmøre regionråd
og er kombinert med sekretærfunksjon i sjustjernenettverket for helse og omsorg.