Aktuelt

Det har vore eit stort fokus på drikkevatn og kvaliteten på drikkevatnet dei siste vekene.  Vi ønskjer difor å informere innbyggjarane litt om korleis Hareid kommune jobbar med å gi innbyggjarane reint og trygt drikkevatn.

 

 

 

I samband med utbetring av Engeskardtunellen inviterer Hareid kommune til folkemøte.

 

 

 

 

 

Hareid kulturskule har eit nytt tilbod til hausten: musikkproduksjon. Lærar Svenning Veiseth vil undervise innanfor fleire sjangrar og stilartar for å stimulere kreativiteten hos elevane.

 

I samband med dreneringsarbeid ved Brandal friskule, vil Skulevegen bli stengd frå måndag 24. juni.

Utvida varsel om oppstart av planarbeid og forhandlingar om utbyggingsavtale vedk. «Detaljregulering for Brekkane» i Hareid kommune - planID: 20180002.

Det er ikkje farleg å bade i sjøen, men ein bør ikkje leike/bade i bekkane som renn over stranda.

 

 

Siste to vekene har det strøyma på med ekstra mange leseglade born til biblioteket. Det betyr at Sommarles er i gong! Klarar vi å slå rekorden frå i fjor?

Formannskapet vedtok tysdag 11. juni å utvide minimum vegbredde frå 3,5 meter til 4 meter.

Både Reina og Røysetvegen skal få nytt dekke. Då må vegane stengast medan asfalten blir lagt.

 

Botnfrådrag på eigedomsskatten, innbyggarforslag mot vindkraft, resultata frå innbyggarundersøkinga og budsjettrevisjon er blant sakene som står på agendaen.

 

Vi er heilt i slutten av planlegginga av parken. Før vi sender teikningane ut på anbod, vil vi høyre med dykk ein siste gong.

 

Vi har allereie starta med å peike ut områder vi vil prioritere å forbetre. Denne og neste veke vil resultatet for innbyggarundersøkinga bli presentert for politikarane i hovedutvala, formannskapet og kommunestyret.

Ordførar Anders Riise tok fyrste spadetak for å klargjere tomta for bygging av ny fotballhall. Sjå video.

Er du handlekraftig, kreativ og analytisk, kan du få ein jobb som er spennande, viktig og har stor innverknad på korleis Hareid kommune skal drivast.

Jonsokaftan nærmar seg. For å ha kontroll med omfanget av jonsokbål, skal plassering og kontaktpersonar med e-postadresser og mobiltelefonnummer, meldast til Hareid og Ulstein brannvesen skriftleg. 

11. juni skal administrasjonen tilbake til rådhuset. Denne dagen vil servicetorget halde stengd.

Onsdag 29. mai, blei vatnet stengd i Gamle Brandalsvegen for å kople på ny vassledning. Vatnet vil vere vekke eit stykke utover ettermiddagen og tidleg kveld. Tidspunktet vil variere frå hus til hus, alt etter kvar det er på strekninga.

I arbeidet med å informere bebuarane har det skjedd fleire store glippar. Det ber vi om orsaking for.

Det kom inn over 100 innspel kom til trafikktryggingsplanen. 77 av dei frå Facebook.

Den nye vassledninga som er lagd Gamle Brandalsvegen/Teigen skal klargjerast. I samband med det vil vegen vere stengd frå måndag 27. mai og ei veke.