Aktuelt

Kommunestyret vedtok 11. april å utvide ramma til ny fotballhall til 29,5 millionar.

Vi har fått mange meldingar om at vinter og ver har laga hol i vegane våre. Sidan asfaltverka har vore vinterstengt, har vi ikkje kunne starte reparasjon før no.

Dette er sannsynlegvis den mest omfattande og oversiktlige samlinga av informasjon kring jordmor-, helsestasjon- og skulehelsetenesta i Noreg!

Fylkesmannen har vore på umeldt tilsyn på Hadartun.

Fotballhallen ser ut til å koste meir enn ein fyrst trudde. Derfor ber no byggenemnda kommunestyret om å løyve meir pengar til bygginga.

Oppstart av trafikktryggingsplan og ekstra midlar til rehabilitering av kai i Brandal er blant sakene som skal opp i møtet.

Måndag 1. april blei Rolls Royce ein del av Kongsberg-gruppa.

Nedste del av Skogvegen skal asfalterast. Før det blir gjort, skal røyra i bakken fiksast.

Den kjende psykologen var henta til Hareid for å styrke barnehagane og gjere dei tilsette til betre omsorgspersonar.

Barna ved dei fire barnehagane i Hareid kommune fekk stimulert nysgjerrigheita si under Barnehagedagen 2019. Temaet var for dagen var «Eg lurar på…».

Kommunestyret handsama mellom anna avhending av Brandal hamn, miljøfyrtårnsertifisering og tilskotsordning for tilknyting til offentleg vatn og avlaup.

Juryane for scene og kunst hadde ei utfordrande oppgåve med å velje ut kven som skal representere Ulstein og Hareid under fylkesfestivalen i Kristiansund 3.-5.mai.

Runa Mork ønsker seg hundepark på Hareid. Ved å samle inn meir enn 103 underskrifter har ho gjort at politikarane pliktar å ta stilling til ønsket hennar.

Plan for sykkelparkering, tilskot for å knyte seg til offentleg vatn og avlaup, avhendig av Brandal fiskerihamn og kommunesamarbeid er nokre av sakene som skal opp.

På grunn av tekniske problem med søknadsskjemaet tidlegare i veka, har vi utvida søknadsfristen tysdag 5. mars.

Hareid kommune er i gong med å kartlegge små og store område som blir nytta til friluftsliv. Dette arbeidet er viktig for å kunne ivareta og utvikle areal for friluftsliv, også for framtidige generasjonar. For at kartlegginga over friluftsområda i Hareid skal bli best mogleg treng vi no di hjelp!

 

Autopass på ferga, arbeidsbåt til hamna og tilskot for tilknytning til kommunalt vass- og avløpsnett er nokre av sakene som skal opp i møtet.

Sjølv om dei går på skule for å lære norsk, er morsmålet det viktigaste språket for dei som går på Ressurssenteret. Då er det på sin plass å feire morsmålsdagen.

Lurer du på korleis reguleringsplanen ser ut der du bur? Eller kor djupt det er rett utanfor brygga? No har vi samla fleire viktige kart over Hareid på ein stad.

Saman med dei andre kommunane på Ytre Søre Sunnmøre, NTNU og Runde miljøsenter har Hareid fått 3 millionar til mellom anna å forske på kva områder som er best egna for havbruk.