Avgrensa kapasitet på sentralbordet

På grunn av sjukdom og etter kvart ferieavvikling vil vi ha avgrensa opningstid på sentralbordet.

Bilete av fråkopla, gamaldagse telefonrøyr. - Klikk for stort bilete Pexels.com / Alex Andrews  

Få nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen - trykk her!

Tre-fire gongar i månaden, og ved særlege hendingar, sender vi ut nyheitsbrev. Til no har vi om lag 600 abonnentar, i tillegg til alle tilsette.

Du vil få informasjon om møta i dei folkevalde organa, bli oppdatert på koronasituasjonen, oversikt over ledige stillingar og andre hendingar i kommuenen.

Trykk på denne lenka for å gå til påmeldingssida.

Opningstider vil frå no vere klokka 10-14 på kvardagar.

Sentralbordet har telefon 70 09 50 00.

Skriftlege førespurnadar kan sendast elektronisk til postmottak@hareid.kommune.no eller per brev til Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Vi minner også om at du må ha avtale for å treffe ein sakshandsamar. Dersom du veit kven du vil snakke med, finn du kontaktinformasjon til alle tilsette her: