Brannbamsen Bjørnis har fått jobb i Hareid og Ulstein brannvesen!

Tysdag besøkte han sjølvaste ordførar Bernt Brandal, men det var ordføraren som var mest “starstruck”

Ordførar Bernt Brandal fekk seg ein skikkeleg bamseklem då Brannbamsen Bjørnis kom for å helse på. Erlend Friestad Ordførar Bernt Brandal fekk seg ein skikkeleg bamseklem då Brannbamsen Bjørnis kom for å helse på. Erlend Friestad

Endå viktigare enn ordførarbesøket, var turneen Bjørnis tok etterpå. Då besøkte han alle barnehagane i kommunen.

For det er fyrst og fremst ungane på Hareidlandet Bjørnis rettar seg mot. Han er nemleg frontfiguren til brannvesenet i brannvernopplæringa retta mot barn. Her jobbar brannvesenet tett med barnehagane.

Bjørnis vil også bli nytta når brannvesenet møter barn i samband med brannar og andre ulukker.

Bjørnisprosjektet starta som et lokalt initiativ i Trøndelag, men han jobbar no med barn i hele landet som målgruppe. Bjørnis er kjend frå NRK-serien med same namn. Det er også gitt ut fleire bøker om han.

Brannkonstablane Siw Lien og Remi Kvalsvik var dei som tok Bjørnis med på rundtur i kommunen. Erlend Friestad