Høyring: Kan disse vere meddommarar frå Hareid kommune?

Kvart fjerde år skal det veljast nye dommarar, mellom anna til tingretten og lagmannsretten.

Klikk for stort bilete Sunnmøre tingrett (med løyve)  

Før kommunestyret fattar endeleg vedtak, skal innbyggarane få kome med eventuelle motsegn.

Frist er satt til 17. juni.

Eventuelle motsegn skal sendast til postmottak@hareid.kommune.no

Dei som satt i førre periode er spurt om dei ønsker å halde fram. I januar spurte vi også på nettside og Facebook om andre hadde lyst til å stille.

Kandidatane har blitt samrøystes vald av både valutval og formannskap. Kommunen har også sjekka vandelen til kandidatane.

Forliksråd

Medlem

Ottar Røyset

1. vara

Frida Kreku Johansson

2. vara

Hallvard Sæverud

 

 

Møtefullmektig i forliksrådet

1

Gunn Berit Gjerde

2

Malene Øvrelid

3

Julija Sande

 

Seks skjønsmedlemmer

1

Hallvard Sæverud

2

Gunn Berit Gjerde

3

Sverre Jarl Ulstein

4

Frida Kreku Johansson

5

Bjørnar Bigset

6

Gaute Wiik

 

Fem kvinner og fem menn til Sunnmøre jordskifterett

1

Kari Janne Ringstad

Hallvard Sæverud

2

Laila Bjåstad

Bjørnar Bigset

3

Margareth Kvalsund

Gaute Wiik

4

Gudrun Lien Ulstein

Jan-Andre Røyset

5

Gunn Berit Gjerde

Hans Gisle Holstad

 

Fire kvinner og fire menn til Frostating lagmannsrett

1

Bjørlykke Cecilie

Berge Johnny

2

Korshaug Anja Merete Nykrem

Bakken Ole Frank

3

Frøysa Rannveig

Brubakk Olav Helt

4

Margareth Kvalsund

Gaute Wiik

 

Ni kvinner og ni menn til Sunnmøre tingrett

1

Sonja Bjørlykke

Dag Snipsøyr

2

Sara Lande Rise*

Frank Grimstad*

3

Unni Apelseth

Ottar Røyset

4

Alice Strømmegjerde

Leidulv Øyvind Grimstad

5

Gry Moe

Idar Flø

6

Heidi Kvalsvik

Bård Grimstad

7

Margaret Alme

Sindre Grimstad

8

Linn Urke

Stian Dyrvik

9

Renate Røyset Lillebø

Hans Gisle Holstad

 

* Kandidatane over har blitt valt i valutvalsmøte 27. april og formannskapsmøtet 11. mai. Kandidatane med stjerne har blitt lagt til i ettertid, då det viste seg at to andre kandidatar ikkje var valbare. Formannskapsmedlemmane har stadfesta at desse to namna kan bli lagt ut på høyring og at den formelle innstillinga til kommunestyret blir fatta i møte 9. juni.