Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning for Risneset.

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19