Hareid kommunestyre har i møte 19.06.2019 vedteke å legge to forskrifter ut på høyring:

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner – Hareid kommune.

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hareid kommune.

Hareid kommune har i samsvar med Plan- og bygningslova § 12-14 vedteke mindre regulingsendring av plan med namn Hareid sentrum (PlanID 20060003).

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19