Eigedomsskatt 2021 til offentleg ettersyn

Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak av 10.12.2020 om utskriving av eigedomsskatt for 2021 legg Hareid kommune ut eigedomsskattelister til offentleg ettersyn i tre veker.

Klikk for stort bilete Erlend Friestad  


Lista kan du finne via denne lenka,  (PDF, 450 kB)og på servicekontoret.

Klage vedkomande fastsatt eigedomsskattesats kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga, og må sendast til:

Eigedomsskattekontoret i Hareid

Rådhusplassen 5

6060 HAREID

Les meir om eigedomsskatten her.

Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak av 10.12.2020 om utskriving av eigedomsskatt for 2021 legg Hareid kommune ut eigedomsskattelister til offentleg ettersyn i tre veker.

 

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19