Eigedomsskatt 2022 til offentleg ettersyn

Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak av 09.12.2021 om utskriving av eigedomsskatt for 2021 legg Hareid kommune ut eigedomsskattelister til offentleg ettersyn i tre veker.

Erlend Friestad  

Lista over kva dei enkelte bustadane betaler i eigedomsskatt kan du finne via denne lenka, og på servicekontoret på rådhuset. (PDF, 453 kB)

Du kan lese meir på sida for eigedomsskatt. Her ligg det forklaring korleis skatten blir sett, døme på utrekning og oppskrift på kva som er grunnlag for klage og korleis du kan klage.

Listene vil ligge ute til og med 28. februar