I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14 kommuneplanens arealdel lagt ut til offentleg ettersyn.

 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert Detaljregulering med namn Detaljregulering for Brandal sentrum lagt ut til offentleg ettersyn.

 

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19