To firma ønsker å opparbeide eit industruområde med miljøanlegg for sortering og lokal verdiskaping.

Formannskapet har no vedteke budsjettinnstillinga til kommunestyret. Innstillinga skal ligge ute på høyring i to veker før budsjettet blir endeleg vedteke av kommunestyret 8. desember.

Innspel/merknadar må vere komen fram innan midnatt 7. desember.

 

Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak av 09.12.2021 om utskriving av eigedomsskatt for 2021 legg Hareid kommune ut eigedomsskattelister til offentleg ettersyn i tre veker.