Hareid kommunestyre har i møte 19.06.2019 vedteke å legge to forskrifter ut på høyring:

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner – Hareid kommune.

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Hareid kommune.

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19