Teikningane vert lagt ut på høyring med frist for tilbakemelding innan 26/5. Merk med saksnr. 20/1279.

Seinast 15. januar kan du uttale deg om utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020–2024. Det er alkohollova med forskrift og alkoholpolitisk plan som er grunnlag for sal- og skjenkeløyve i kommunen.

 

Kva skal Hareid kommune vere i framtida? Kva mål skal vi strekke oss etter? Du kan seie di meining allereie no.

  

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19