Munkholmen_kajakk

Har du lyst på ei kajakk- eller ei vannscooterløype i utanfor Hareid?

Planavgrensing 1

Målet med planarbeidet er å utvikle eit sentrumsnært og attraktivt bustadområde for frittliggande og konsentrert småhusbusetnad.