Tysdag 26. april arrangerer Hareid kommune folkemøte om den interkommunale kystsoneplanen.

 

Med utgangspunkt i kommunestyret sitt vedtak av 09.12.2021 om utskriving av eigedomsskatt for 2021 legg Hareid kommune ut eigedomsskattelister til offentleg ettersyn i tre veker.